Církevní základní škola pomáhá

10.12.2018 Miroslav Bína

7. 12. 2018, České Budějovice; Finanční dar Centru Bazalka ve výši 20 tisíc korun, který Církevní základní škola získala z výtěžku adventního jarmarku, předali zaměstnanci školy při společném setkání.

Předání dárkového šeku pro Centrum Bazalka; zleva ředitelka centra Vanda Polívková a ředitel CZŠ Jan Schreib; snímek: CZŠ

V pátek 7. prosince 2018 navštívila skupinka zaměstnanců CZŠ v čele s Janem Schreibem Centrum Bazalka vedené paní ředitelkou Vandou Polívkovou. Cílem tohoto setkání bylo předání finančního daru Bazalce, který škola získala z výtěžku adventního jarmarku, který se uskutečnil v prostorách církevní základní školy v pondělí 3.12. 2018.

„Chtěli jsme zahájit adventní čas trochu jiným způsobem a přivést děti na myšlenku, že mohou pomáhat vrstevníkům, kteří to nemají v životě jednoduché “, uvedl J. Schreib pověřený řízením CZŠ.

Proto si žáci 1. – 3. tříd pod vedením paní učitelek připravili pro své blízké program složený z písniček, tance i mluveného slova, který doprovázel svěcení adventních věnců, které rozzáří prostory školy až do začátku vánočních prázdnin. Po skončení tohoto programu se v 1. patře školy uskutečnil již zmíněný adventní jarmark, kde bylo možno zakoupit výrobky dětí, ale také rodičů.

(Autor článku: Jan Schreib, CZŠ)