Českobudějovická Bílá věž vydá svědectví

30.08.2019 Miroslav Bína

3. 9. 2019, České Budějovice; Pravděpodobně poprvé od roku 1772 bude vyjmuta a otevřena časová schránka z makovice klášterní věže na českobudějovickém Piaristickém náměstí. Schránku otevřou diecézní biskup Vlastimil Kročil a primátor města Jiří Svoboda.

Areál bývalého dominikánského kláštera; snímky: BCB

Po otevření bude obsah schránky zdokumentován a vloženy další pamětní předměty pro budoucí generace. Příležitost k otevření časové schránky se naskýtá během právě probíhající opravy střechy klášterní věže. Po třech dnech, 6. září 2019, bude schránka opět vložena do makovice. Sejmutí a otevření schránky se zúčastní také generální vikář diecéze David Henzl, ředitel Národního památkového ústavu Daniel Šnejd a českobudějovičtí radní.

Od roku 1772, kdy věž získala svoji stávající podobu, není doloženo její otevření. Na centrálním dřevěném nosníku, který makovicí prochází, je rytina s letopočtem 1937. Zda tehdy byla schránka vyjmuta, nevíme.

 

Bílá (Dominikánská) věž

Věž v zahradě kláštera na Piaristickém náměstí u budovy bývalého konventu byla založena roku 1489. Přízemí věže bylo upraveno na kapli, první patro sloužilo jako klášterní vězení. Později byla věž zvýšena o další poschodí. Současnou podobu získala v roce 1772. Makovice (Knoflík) je měděná pozlacená dutá koule nebo elipsoid na hrotnici věže, do níž se vkládaly záznamy a údaje o založení a stavbě objektu, o opravě apod.

 

Areál kláštera prochází rozsáhlou rekonstrukcí

Bílá (Dominikánská) věž

Obnova bývalého Dominikánského kláštera a kostela Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích probíhá za účelem zvýšení návštěvnosti těchto památek. Realizace s rozpočtem přesahujícím 63,5 mil. korun, jejímž investorem je Biskupství českobudějovické, zahrnuje období 9/2015 – 8/2020. Na projekt je poskytována finanční podpora z Integrovaného operačního programu EU.

Kostel Obětování Panny Marie

V rámci projektu obnovy kostela Obětování Panny Marie areálu je prováděna oprava krovů, výměna střešní krytiny severní boční lodi kostela, a fasády celého kostela včetně restaurování vitrážových oken, kamenických a truhlářských prvků.

Areál kláštera

Objekt kláštera prochází opravou krovů, výměnou krytiny a klempířských prvků na střechách nad vnitřním ambitem, východní stranou kláštera, nad vstupem a sakristií. Celý areál se dočká opravy fasády celého kláštera, opraveny nebo vyměněny budou truhlářské prvky a restaurovány prvky kamenné. Kolem areálu bude provedeno drenážní odvodnění, opraveno vstupní schodiště do objektu kláštera a upravena zahrada na parkánu. Opravou prochází také střecha a fasáda Bílé věže.

Sjednocení s Piaristickým náměstím

Upraven bude také prostor předzahrádky kolem Bílé věže, kde dojde k výměně sítí (voda, elektroinstalace, plynovod), snížení terénu na úroveň dlažby na Piaristickém náměstí s předlážděním a novým uspořádáním chodníčků. V prostoru předzahrádky budou instalovány lavičky a vysazeny stromy a keře růží. V interiéru budou zrestaurovány lavice z kostela a sakristijní skříň.

(Autor článku: Miroslav Bína)