Biskupové a zástupci řeholí se sejdou na Velehradě

03.07.2019 Miroslav Bína

6. 7. 2019, Velehrad; Na poutním místě Velehrad proběhne 119. plenární zasedání ČBK. Biskupové českých a moravských diecézí a zástupci řeholí v ČR se sejdou k připomínce našich duchovních kořenů a projednají i aktuální záležitosti života katolické církve.

Biskupové na Velehradě 2018; snímek František Jemelka / ČBK

S biskupy a zástupci řeholí se poutníci mohou setkat při programu Dnů lidí dobré vůle nebo se s nimi modlit při bohoslužbách.

  • 4. července, 17.40: modlitba za vlast ve velehradské bazilice
  • 5. července, 10.30: slavnostní koncelebrovaná mše na nádvoří před velehradskou bazilikou; hlavním celebrantem a kazatelem je apoštolský nuncius v ČR, arcibiskup Charles D. Balvo
  • 5. července, 15.00: východní liturgie ve velehradské bazilice; hlavní celebrant a kazatel apoštolský exarcha Ladislav Hučko
  • 5. července, 16.30: mše svatá v Mikulčicích (hradiště); hlavní celebrant a kazatel olomoucký pomocný biskup Josef Nuzík
  • 6. července, 7.00: mše svatá ve velehradské bazilice na zahájení 119. plenárního zasedání ČBK; hlavním celebrantem je olomoucký arcibiskup Jan Graubner a kazatel litoměřický biskup Jan Baxant

V rámci plenárního zasedání ČBK budou biskupové českých a moravských diecézí a zástupci konferencí vyšších řeholních představených mimo jiné debatovat o aktuální situaci v církvi i ve společnosti. Budou se věnovat i podnětům z komisí a rad ČBK, přípravám na Národní pouť do Říma či oslavám 1100 let od zavraždění svaté Ludmily apod. Zasedání se účastní i apoštolský nuncius v ČR, arcibiskup Charles. D. Balvo.

(Zdroj: ČBK)