Biskup Vlastimil Kročil: Novému proboštu vyprošuji od Boha milost a sílu

15.08.2019 Miroslav Bína

14. 8. 2019, Jindřichův Hradec; Diecézní biskup Vlastimil Kročil uvedl vikáře Ivo Prokopa do úřadu jindřichohradeckého probošta. V úřadu chce v pořadí třicátý probošt navázat na službu předchůdců.

Biskup Vlastimil Kročil pronesl nad proboštem Ivo Prokopem instalační formuli; snímky: Marie Košinová / Člověk a víra

Instalace P. Ivo Prokopa proběhla v rámci prvních nešpor ze Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v proboštském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jindřichově Hradci.

Fotogalerie

Podle diecézního biskupa Vlastimila Kročila instalování 30. probošta neznamená ani tak vyznamenání pro něj osobně, nýbrž spíše závazek a také projev opětovného uznání celému městu, které odedávna zaujímalo významné postavení v jihočeském regionu; tedy důvod, pro nějž byla v roce 1625 zdejší farnost povýšena na proboštství. „Pro nového probošta jde skutečně spíše o závazek, a to zvláště poté, ohlédne-li se do galerie svých předchůdců, počínaje prvním proboštem Hesselem a konče emeritním proboštem, Mons. Habartem. Přál bych si, aby i nový probošt kráčel podobnou cestou jako jeho předchůdci, a byl také vždy oporou svému biskupovi,“ uvedl otec biskup a připomněl, že mezi jindřichohradeckými probošty byla celá řada vynikajících osobností náboženského i kulturního života; osobností, které svou prací a pílí přispěli k rozkvětu města.

To by podle něj nebylo možné, pokud by chyběla ochota, otevřenost a dobrá vůle ke vzájemné spolupráci i na institucionální úrovni, tedy mezi proboštstvím a místní samosprávou. „Jestliže se také dnes vztahy mezi nimi rozvíjí v tomto duchu, pak chci vyjádřit uznání a obdiv i té současné místní samosprávě, kterou jako starosta zde zastupuje pan Ing. Stanislav Mrvka. Vaší přítomnosti, pane starosto, si vážíme a děkujeme za ni. Věřím, že budoucí vzájemná spolupráce přinese pro všechny jen ty nejlepší a dobrých plodů.“

Říkám-li na adresu nového probošta, že jeho ustanovení je pro něj závazkem, pak se mi v té souvislosti vybavují slova apoštola Petra: ‚paste Boží stádce vám svěřené, jak to chce Bůh…; ne jako dědiční páni ve svém údělu, ale buďte svému stádci vzorem‘. K tomu je zajisté zapotřebí vyprošovat si milost, tedy onu zvláštní sílu, kterou dává Bůh.“

V předvečer titulární slavnosti proboštského chrámu Nanebevzetí Panny Marie se pak na tuto mimořádnou služebnici Páně, Matku Krista Pána a Matku naší obrátil s prosbou: „Kéž je to právě ona, kdo vyprosí potřebnou sílu pro Tebe, milý Ivo, ale také i pro nás všechny, kdo kráčíme ve šlépějích jejího Syna, Ježíše Krista, který žije a vládne po všechny věky věků,“ uvedl v promluvě otec biskup a zakončil ji výzvou, aby nově jmenovaný probošt složil Vyznání víry a přísahu věrnosti. Poté nad ním pronesl instalační formuli, předal mu odznaky úřadu (mozetu, pektorál, prsten a biret) a pozdravil se s ním pozdravením pokoje.

 

Úkolem probošta je vyprošovat pomoc lidem a městu

Nového probošta Ivo Prokopa zaujala důležitost některých úkolů, které papež Urban VIII., uložil jindřichohradeckým proboštům ve zřizovací listině. „Kladl důraz na to, aby slavnostně žehnali. Tedy, aby zprostředkovávali a vyprošovali Boží podporu a pomoc městu, kraji, jednotlivým farníkům. Aby poznávali starosti jednotlivců, rodin či obcí a modlili se za ně, povzbuzovali, předkládali Bohu jejich snahy, potřeby a touhy. Myslím si, že právě v tom je i dnes hlavní úkol zdejší duchovní správy a osobně probošta,“ domnívá se Ivo Prokop.

Pro budoucí službu se chce inspirovat prací svých předchůdců. „Velmi si vážím biskupovy důvěry a veškeré pomoci farníků, díky níž se mohu těšit, že nezůstaneme jen u čestného titulu a ozdob liturgického oblečení, ale využijeme věci nové i staré ‚ke cti a slávě Boží a k spáse duší‘. Tak, abychom v roce 2025, až budeme slavit čtyřsté výročí vzniku proboštství, se jen nemuseli smutně dívat do slavné zmizelé minulosti, ale mohli mít radost z toho, co se ve farnosti i celém městě daří.“

(Autor článku: Miroslav Bína)

Čtěte také: Třicátý jindřichohradecký probošt se ujme služby