Zveme na výstavu „Lesk a tajemství barokních tkanin“

07.06.2024 Petr SAMEC

V areálu bývalého dominikánského kláštera v Českých Budějovicích probíhá od 6. června do 27. července 2024 krátkodobá výstava vzácných liturgických rouch. Její jedinečnost spočívá v prezentaci historických hedvábných textilií, které byly v období 17. a 18. století považovány za velice exkluzivní umělecké předměty, vyráběné pouze v malém počtu manufaktur především v současné západní Evropě.

Foto: Petr Samec

Výstava ukazuje návštěvníkům reprezentativní výběr vzácných liturgických oděvů s těžištěm v období baroka. Manufaktury produkující luxusní vzorované tkaniny se nacházely v oblasti dnešní Itálie, Francie, Anglie a v několika případech i v tehdejší Osmanské říši. Jedná se převážně o samety, které se do chrámových pokladů dostaly na přelomu 16. a 17. století. V dynamickém období vzájemných válek se luxusní tkaniny často stávaly cennou válečnou kořistí. To je prezentováno například na plastické výšivce vyplňující celý střih kasule z Římskokatolické farnosti Velký Bor. Diplomaté v té době se běžně stávali také obchodníky s drahými tkaninami a mezi jejich druhořadé úkoly patřilo i dovážení nesmírně ceněných exotických látek z Istanbulu. U sametů na kasulích zapůjčených z Jihočeského muzea a z Římskokatolické farnosti – prelatury Český Krumlov můžeme předpokládat, že se jednalo právě o velice nákladné diplomatické dary.

Foto: Petr Samec

Na výstavě se setkáme i s historickými výšivkami, které zřejmě byly vytvořeny až při vzniku oděvu – příkladem je kasule z Římskokatolické farnosti Svojšice. Mistrně provedené vyšívačské práce byly vysoce ceněny pro svou uměleckou kvalitu a použité materiály. Proto byly často odnímány z již rozpadajících se starých rouch, a pak byly zakomponovány do nově vznikajícího střihu. V detailech je pak možné všimnout si mistrně maskovaných švů, které nám ukazují, že původní vzájemné rozestavení jednotlivých výjevů muselo být odlišné.
Výstava odráží pomyslný historický vývoj tkaného dekoru. Z období 17. století jsou prezentovány pouze nejcennější sbírkové předměty.  V 18. století již postupně sledujeme vývoj tkaného dekoru: prezentované tkaniny byly primárně určeny pro profánní módu, která se měnila rychlostí až dvakrát ročně. O rychlosti diktátu módy máme důkaz již v denících Giacoma Casanovy. Určování liturgických barev je podle pozadí jednotlivých tkanin. Využití dvojího barevného základu umožňovalo častější využití liturgických souprav v období liturgického roku.

Tuto ojedinělou sbírku vzácných historických tkanin mohou zájemci vidět jen několik týdnů. Výstava bude veřejnosti přístupná vždy od úterý do soboty od 6. června do 27. července 2024 pouze mezi 17. a 18. hodinou. Každý čtvrtek v 17:00 hodin bude uspořádána komentovaná prohlídka s oborných výkladem kurátora výstavy. Skupiny nad 5 osob si také mohou dohodnout komentovanou prohlídku s kurátorem na dobu mimo výše uvedené časy na e-mailové adrese klasterni.kostel@bcb.cz

Foto: Petr Samec

Foto: Petr Samec