ZNOVUOTEVŘENÉ BRÁNY: pozvání na prohlídku dominikánského kláštera

01.07.2021 Petr SAMEC

Od 1. července můžete opět navštívit areál bývalého dominikánského kláštera s kostelem Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích. Prohlídka zřejmě nejstarší dosud stojící stavby na území města by neměla chybět v programu žádného zájemce o historii a středověké umění.

Foto: Petr Samec

Pozemek pro postavení kláštera předal dominikánům jménem krále Přemysla Otakara II. zvíkovský purkrabí Hirzo dne 10. března 1265. Je velmi pravděpodobné, že tento klášter byl vůbec první zděnou budovou ve městě. Celý areál se nyní otevírá po kompletní opravě – nejen samotné historické objekty, ale také většina pozoruhodných uměleckých děl získala díky práci řemeslníků a restaurátorů svou původní krásu.

Foto: Jarmila Sajtlová

Z nejstaršího gotického období se dodnes zachoval klášterní kostel s křížovými klenbami a řadou středověkých nástěnných maleb a také křížově klenutý ambit kolem rajského dvora se studniční kaplí a středověkými freskami. Během opravy byly restaurovány vitrážová okna a chrámové lavice v kostele. Z památkového hlediska jsou vysoce ceněny i všechny barokní úpravy areálu z 18. století, které nad městem vztyčily Bílou věž a dotvořily dnešní siluetu historického centra Českých Budějovic při pohledu od západu. To vše dnes můžete opět vidět v původní kráse.

Panna Maria Budějovická; foto: archiv BCB

 

Panna Maria Budějovická

Uměleckou chloubou zcela mimořádného významu pak je obraz Madony Českobudějovické.

Jde o historickou kopii nedochovaného milostného italského obrazu z počátku 15. století, který se nacházel v městě Osanna u Milána. Podle historických záznamů se obraz dostal roku 1418 do zdejšího klášterního chrámu Obětování Panny Marie jako dar od měšťana – kupce Václava. Po staletí díky mnoha zázrakům vzrůstala úcta k tomuto uměleckému skvostu a svého času se tento obraz stal symbolem královského města České Budějovice.

V současné době je hlavní oltář klášterního kostela dekorován věrnou kopií a drahocenný originál je bezpečně uložen

 

 

 

 

 

 

 

Můžete si vybrat jednu ze 3 variant, jak si kostel s přilehlou křížovou chodbou a rajskou zahradou prohlédnout:

bez průvodce: zvolíte si své tempo a celý areál si v klidu projdete s vytištěným textovým průvodcem

s průvodcem: vyškolený průvodce vás podrobně seznámí s historií, zajímavostmi a průběhem nedávno ukončených oprav areálu

večerní divadelní prohlídka: přenesete se v čase do dob minulých a zažijete mystickou atmosféru středověkého kláštera

Detailní informace o prohlídkách najdete v přiloženém letáku níže (pro zvětšení klikněte na obrázky).