ZÁTOŇ: Slavnostní poutní mše svatá

07.09.2022 Petr SAMEC

V roce 2021 oslavil Spolek Svatého Jana Křtitele v Zátoni 20. výročí od svého založení. Vzhledem k různým vládním nařízením v souvislosti s pandemií COVID-19 nemohl spolek oslavit krásné dvacáté jubileum svého založení v minulém roce. Proto po uvážení a domluvě s otcem prelátem Mgr. Václavem Píchou JC. D., administrátorem farnosti Zátoň, a také s diecézním biskupem Mons. Vlastimilem Kročilem se tyto oslavy přesunuly na letošní září. Fotografie najdete na odkazu ZDE.

Foto: Jiří Novotný

V neděli 4. září v 10.00 hodin začala slavnostní poutní mše svatá za účasti diecézního biskupa a českokrumlovského preláta. Tato mše svatá byla na poděkování za dokončení renovace interiéru farního kostela sv. Jana Křtitele v Zátoni. Při bohoslužbě jsme v modtlibách pamatovali na všechny živé a zemřelé rodáky, mezi které patří také zesnulý páter Johann Müller SAC, který každý rok přijížděl do Zátoně. Samozřejmě nesmíme opomenout 20. výročí Spolku Svatého Jana Křtitele v Zátoni a 30 let „Kirta dahoam“.

Díky dobré spolupráci mezi českými a německými věřícími (rodáky) byla během 30 let postupně provedena renovaci kostela a jeho okolí. Velké poděkování patří hlavní představitelům Spolku Svatého Jana Křtitele v Zátoni za jejich obětavou práci, kterou vykonávají a s Boží pomocí i nadále budou konat. Upřímné DÍKY také patří všem vládním a krajským institucím v České republice a v Německu, Městu Větřní a také všem dalším, kteří se na tomto díle podíleli. Zaplať Pán Bůh za toto dokončené a povedené dílo.

S přáním všeho dobrého

Zdeněk Kalianko