Začíná oprava kostela sv. Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech

27.05.2021 Petr SAMEC

Kostel sv. Vojtěcha je jediným kostelem v Č. Budějovicích na levém břehu Vltavy a slouží pro více než 40.000 lidí v přilehlé čtvrti „Čtyři Dvory“. Dne 4. července 1990 ustavil biskup Miloslav Vlk v kostele sv. Vojtěcha novou farnost a její správou pověřil salesiány Dona Boska.

Model kostela sv. Vojtěcha po opravě – na věži již vidíte nové hodiny; foto: ateliér HERITAS, s.r.o.

Sv. Vojtěch je dnes nejen duchovním, ale i kulturním a společenským centrem místem setkání, povzbuzení a inspirace. „V průběhu více než 80 let existence kostela byla provedena řada dílčích oprav, ale v současné době jsou některé jeho části opět v havarijním stavu,“ říká administrátor farnosti P. Mgr. Josef Mendel, SDB. Je naprosto nezbytné opravit krov, vyměnit střešní krytiny nad západním vstupem, sanovat omítky, instalovat nové žaluzie ve věži, kompletně vyměnit klempířské prvky, opravit venkovní schodiště, opravit truhlářské a kovářské detaily a mnoho dalšího.

Farnost proto připravila projekt na rozsáhlou opravu kostela a po získání stavebního povolení vypsala výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Právě v těchto dnech začínají řemeslníci s opravou. Hotovo bude v říjnu 2021 a celková částka potřebná na dokončení díla činí asi 6 mil. Kč. Velkou část finančních prostředků bude nutno teprve získat od sponzorů, nadací a soukromých dárců.

„Kostel vnímáme jako kulturní bohatství, které symbolizuje i naše hodnotové kořeny. Projektem opravy kostela navazujeme na práci předchozích generací, které kostel postavily a udržovaly a my jej chceme zase v pořádku předat dalším generacím. A navíc chceme dokončit původní dílo architekta Jaroslava Čermáka, protože jeho původní plán nebyl dosud plně zrealizován,“ dodává P. Josef. Na kostele budou tedy provedeny finální štukové omítky s barevným nátěrem a instalovány věžní hodiny podle původních návrhů arch. J. Čermáka.

Během opravy kostela bude také nově instalováno venkovní nasvícení kostela tak, aby se stal skutečnou dominantou celé čtvrti. Z realizovaného projektu bude mít užitek i široká veřejnost: parkové plochy kolem kostela budou upraveny jako místo setkávání pro návštěvníky a nabídnou i prostor pro relaxaci a odpočinek (lavičky, zeleň atd.).

Tak bude vypadat nově upravený park před hlavním vchodem; foto: Vojtěch Urban

 

Salesiánská farnost u sv. Vojtěcha

Salesiáni v Českých Budějovicích nabízejí pro širokou veřejnost celou řadu aktivit:

– duchovní služba (bohoslužby, křty, svatby, pohřby, vzdělávání, charita)

– tábory a víkendové akce pro děti a mládež

– zájmové kroužky (např. lezecký, hudební, keramický, …)

– poradenství pro širokou veřejnost (záležitosti právní, sociální, finanční apod.)

– kulturní akce (salesiánský ples, koncerty – např. Hradišťan, Prague Cello Quartet, svatovojtěšská pouť)

– základní umělecká škola (hudební vzdělávání dětí, muzikály, koncerty dětí)

– pravidelné akce pro různé věkové skupiny (setkávání seniorů, manželské večery, setkávání dospívajících)

setkávání studentů z Jihočeské univerzity (přednášky, víkendovky, akce)

– práce s ohroženou a sociálně znevýhodněnou mládeží

– chov včel (praktická práce s dětmi)

 

O kostelu sv. Vojtěcha

Foto: Petr Samec

Kostel projektoval arch. Jaroslav Čermák, významný architekt moderního slohu – funkcionalistické sakrální architektury. Velmi známým dílem J. Čermáka je kostel sv. Jana Nepomuckého v Praze-Košířích. Sv. Vojtěch byl dostavěn těsně před 2. světovou válkou v roce 1939, ale kvůli válce proběhlo biskupské svěcení biskupem Josefem Hlouchem až 12. října 1947. Válka a poválečný politický vývoj byly zřejmě také příčinou toho, že kostel vlastně nikdy nebyl úplně dokončen podle původních plánů arch. Čermáka. Kvůli vysoké architektonické hodnotě byl sv. Vojtěch v roce 2019 zařazen do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opravme a dokončeme kostel sv. Vojtěcha podle původního návrhu architekta Jaroslava Čermáka!

Jak nám můžete přispět?

Přispět můžete na bankovní účet farnosti

číslo účtu: 0561166369/0800 variabilní symbol: 21

Při bankovním převodu nezapomeňte prosím uvést své jméno, případně i IČO a název firmy kvůli identifikaci platby.

Dárci mají možnost „adoptovat“ si jednotlivé části oprav a u některých položek pak získají právo umístit pamětní tabulku se jménem v objektu kostela. Jako formu poděkování připravila farnost u sv. Vojtěcha pro dárce také celou řadu odměn – všechny informace najdete na https://ctyrak.cz/.