VÝSTAVA: 100 let od úmrtí Matky M. Magdaleny Šebestové

06.02.2024 Petr SAMEC

V sobotu 3. února 2024 jsme si připomněli 100. výročí úmrtí Matky Marie Magdaleny Šebestové (8. 3. 1855 – 3. 2. 1924). Odkaz zakladatelky Kongregace  sester Nejsvětější svátosti si můžete připomenout na výstavě v chodbě kostela Božského Srdce Páně na Rudolfovské třídě v Českých Budějovicích. Výstava bude přístupná až do 10. března 2024 vždy před a po ukončení bohoslužeb, které se konají:

v 18:00 vždy v pondělí, středu a čtvrtek
v 7:00 vždy v úterý a pátek
v 8:00 vždy v neděli

Matka Marie Magdalena Šebestová (8. 3. 1855 – 3. 2. 1924)
Kongregace sester Nejsvětější Svátosti se stala v době působení Matky M. Magdaleny již počátku 20. století nejpočetnějším řeholním společenstvím v Českých Budějovicích a v dalších letech se její působení rozšířilo daleko za hranice diecéze. Kongregace aktivně působí dodnes.

Matka Marie Magdalena Šebestová; Foto: archiv Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti

Matka M. Magdalena se narodila v pražské katolické rodině jako Kristiána Šebestová. V roce 1877 dokončila studium na Státním ústavu pro vzdělání učitelek v Praze a stala se učitelkou na smíchovské dívčí škole. V roce 1884 požádala o přeložení do Českých Budějovic, kde od 1. 1. 1885 učila na samostatné české dívčí obecné škole. Brzy založila mariánský spolek, jehož členky se společně modlily, vzdělávaly v náboženských otázkách, ale také společně chodily do přírody.
Kongregaci sester Nejsvětější Svátosti založila Matka M. Magdalena 16. května 1887 a stala se první generální představenou. Název kongregace zrcadlí její zásadní poslání – úctu k Nejsvětější Svátosti. Druhým pilířem kongregace je úcta k Neposkvrněné Panně Marii. Touhou Matky M. Magdaleny při zakládání kongregace byla služba církvi a záchrana duší. Prostředky k tomu mělo být především:
– posvěcení členek kongregace – věrná služba před eucharistickým Pánem – modlitba chval, díků a proseb a smírné oběti za všechny lidi, za celý svět;
– doprovázení lidí na počátku a na konci jejich života – výchova a vyučování dětí a mládeže; všestranná péče o nemocné a staré občany;
– zhotovování bohoslužebných rouch a dalších potřeb k liturgii.
V létě 1887 zakoupila Matka M. Magdalena dům na Rudolfovské třídě a kolem něho postupně vybudovala rozsáhlý areál. V Českých Budějovicích díky tomu postupně vznikly školy všech stupňů – od mateřské školy, přes obecnou a měšťanskou školu, gymnázium až po učitelský ústav. Sestry také pořádaly kurzy šití a vaření a vyráběly paramenta, ze kterých dýchala láska k Bohu. Sestry také věrně držely „stráž“ před vystavenou Nejsvětější Svátostí.
Šlechetné srdce Matky M. Magdaleny se snažilo ze všech sil umenšovat tělesnou i duševní bídu bližních. Proto si získala velkou přízeň lidí, kteří ji nazývali „Matkou chudých“. Do klášterního domu v Českých Budějovicích přijala Matka M. Magdalena hluchoněmé dívky, které nikoho neměly a nebyly schopné se o sebe postarat. V roce  1895 vznikl ve Svatém Kameni (u Rychnova nad Malší) první filiální dům kongregace. Dne 26. června 1904 byl posvěcen kongregační kostel Božského Srdce Páně. Během působení Matky M. Magdaleny bylo založeno ještě dalších 9 filiálních domů po celé zemi. V jižních a východních Čechách a na Moravě sestry postupně otvíraly mateřské školy a starobince (dnešní domovy seniorů a domovy pro lidi se zdravotním postižením).
Přetěžké začátky zdolávala Matka Magdalena hrdinsky s nezlomnou důvěrou v Boží prozřetelnost. Její dílo utěšeně – byť nejednou i v slzách – rostlo a zrálo na výsluní Boží lásky a přinášelo krásné plody i po její, všemi oplakávané a pověstí svatosti ozářené smrti, dne 3. února 1924.

Matka Magdalena v době, kdy byla učitelkou /před rokem 1887/ ; Foto: archiv Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti