Výklad katechismu v rámci Nazaretských zastavení s Mons. Davidem Henzlem

13.09.2021 Petr SAMEC

Ve čtvrtek 9. 9. se zájemci poprvé setkali s Mons. Davidem Henzlem při výkladu Katechismu katolické církve.

Foto: archiv Pastoračního střediska

Mons. David Henzl fundovaným a poutavým způsobem podává význam jednotlivých bodů katolické víry. Nazaretská zastavení nabízí Škola křesťanského života a evangelizace Marie z Nazareta ve spolupráci s Pastoračním střediskem a konají se každý čtvrtek v kostele Svaté Rodiny. Systematický výklad Katechismu katolické církve je každý 2. a 4. čtvrtek v měsíci, první čtvrtek v měsíci můžete rozjímat nad nedělními mešními texty s P. Tomasem van Zavrelem a 3. čtvrtek je Modlitba 24/7: existenciální modlitba s Marií Němcovou. A pokud v měsíci vyjde i 5. čtvrtek, bude agapé – společná večeře ve vybrané restauraci (zde je potřeba se přihlásit).

Foto: archiv Pastoračního střediska

 

Foto: archiv Pastoračního střediska