Vize kongregace oblátů: Společně – Misie – Evangelium

26.02.2020 Petr SAMEC

Pozvání k účasti na Dílně budoucnosti zaslalo vedení Středoevropské provincie Misionářů oblátů všem svým členům poprvé v roce 2019. Od té doby se již uskutečnilo několik pracovních setkání pod vedením zkušené lektorky Andrey Schmidt. „Co jsou naše základy, naše vize a jak budeme konkrétně postupovat?“ To jsou ve velké zkratce pojmy, které pracovní skupiny ve složení misionáři obláti, asociovaní laici a oblátky konkrétně zpracovávají, společně vyhodnocují a tento proces s výstupem základních tezí budou v následujících letech v obecném souhlasu žít. Pro rozlehlost území a různé oblasti pastorace byla důležitou součástí práce ve skupinách komunit a propojení s místními podmínkami. Pro následující roky až do ohlédnutí v roce 2024 se tak znovu stávají nejdůležitějšími hesly společně-misie-evangelium. Více o společenství oblátů na www.oblati.cz

Foto: Hana Koukalová

V závěru setkání účastníci vyzkoušeli fiktivní interview v roce 2024, v němž zástupci jednotlivých služeb odpovídali na dotazy, jak se jim podařilo dosáhnout cílů.

Text: Hana Koukalová