Velikonoční pozdrav z Filipín

06.05.2019 Miroslav Bína

Velikonoční pozdrav zaslaly sestry od Piety z horské oblasti na jihu od hlavního města Filipín. Zde pomáhají vaše dary na lékařskou péči a vedení předškolního zařízení. Děkujeme!

Snímek: PMD ČR

Drazí přátelé misií z České republiky!

S velkou radostí vám všem, kdo se tolik namáháte pro Boží království, zasíláme náš Velikonoční pozdrav. Je nám velkou radostí vědomí, že jdeme po společné cestě ve víře a naději, sjednoceni v srdcích, v modlitbě.

Stále jsme znovu a znovu vděčné za Boží prozřetelnost v Jeho péči o děti, jeho lid. Ze světa přicházejí stale horší zprávy o utrpení našich bratří a sester ve víře. Prosíme zmrtvýchvstalého Krista aby nás upevňoval ve víře v Jeho moc a lásku, v lásce.

Pozdravy ode všech dětí z Bagong Kalsada – naši maličcí dokončili úspěšně přípravu v naší školce. Jak sami můžete vidět na fotografiích. Děkujeme vám za vaši stálou pomoc!

Stále sjednoceny v modlitbě

s. Claudia a s. Gilda

Pozn. Bagong Kalsada je horská oblast nad klášterem, odkud přicházejí děti do předškolního zařízení, aby se upevnily v základních dovednostech nutných pro školní docházku.

(Zdroj: PMD ČR)