Velikonoční obřady Svatého týdne s biskupy

10.04.2019 Miroslav Bína

14. – 21. 4. 2019; Již tradičně mohou věřící prožít velikonoční obřady se svými biskupy. Nabízíme pořad jejich liturgie během Svatého týdne a velikonočního tridua.

Missa Chrismatis v katedrále sv. Mikuláše 2018

Na Zelený čtvrtek 18. dubna dopoledne se v katedrále sv. Mikuláše shromáždí kněží z diecéze ke společné bohoslužbě se svými biskupy. Tzv. Missa Chrismatis se svěcením posvátných olejů,  které se během roku užívají při udělování svátostí křtu, biřmování, kněžského svěcení a pomazání nemocných, bude zahájena v 10.00 hodin. Večerní mši bude v 17.00 hodin celebrovat diecézní biskup Vlastimil Kročil. Ve stejnou dobu budou v pátek 19. dubna zahájeny velkopáteční obřady.

Velikonoční vigilie začíná v sobotu 20. dubna ve 20.00 hodin u katedrály sv. Mikuláše žehnáním ohně a velikonoční svíce (paškálu). Následovat bude průvod do katedrály, kde budou obřady Bílé soboty pokračovat.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (Boží hod velikonoční) začne v neděli 21. dubna v 9.00 hodin.

V

Velikonoční obřady s diecézním biskupem Mons. Vlastimilem Kročilem v katedrále sv. Mikuláše

Velikonoční vigilie; katedrála sv. Mikuláše 2018

 • 14. 4. Květná neděle – 9.00 svěcení ratolestí a průvod od kaple Smrtelných úzkostí Páně; mše svatá
 • 18. 4. Zelený čtvrtek – 10.00 Missa Chrismatis
 • 18. 4. Zelený čtvrtek – 17.00 mše svatá na památku Večeře Páně
 • 19. 4. Velký pátek – 17.00 velkopáteční obřady
 • 20. 4. Bílá sobota – 20.00 Vigilie
 • 21. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – 9.00 mše svatá

 

 

 

Velikonoční obřady se světícím biskupem Mons. Pavlem Posádem

Liturgie Zeleného čtvrtku; J. Hradec 2018

 • 14. 4. Květná neděle, Pohoří – 8.00 mše svatá; Chraštice – 11.00 mše svatá
 • 18. 4. Zelený čtvrtek, katedrála sv. Mikuláše – 10.00 Missa Chrismatis
 • 18. 4. Zelený čtvrtek, Mirovice – 17.00 mše svatá na památku Večeře Páně
 • 19. 4. Velký pátek, Mirovice – 15.00 velkopáteční obřady
 • 20. 4. Bílá sobota, Březnice u Příbrami – 19.00 Vigilie
 • 21. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, katedrála sv. Mikuláše – 9.00 mše svatá

 

Změna vyhrazena.