Vatikán německým biskupům: Dialog ano, ale ne všechno podléhá diskusi

Svatý stolec připomíná německým biskupům, že v katolické církvi existují otázky, o kterých nelze diskutovat. Patří mezi ně například nemožnost kněžského svěcení žen nebo morální hodnocení homosexuálních vztahů. Píše se to v nótě, kterou vatikánský státní sekretariát adresoval generální sekretářce Německé biskupské konference Beate Gillesové.

Nótu datovanou 21. října zveřejnil 24. listopadu německý katolický časopis Die Tagespost (dostupný v plném znění v agentuře Zenit ZDE). Odkazuje se v ní k dalšímu jednání mezi zástupci německého episkopátu s vedoucími vatikánských dikasterií o tzv. německé synodální cestě. Schůzky by se měly konat v lednu, dubnu a červnu.

Vatikánský dokument již v úvodu připomíná, že je třeba respektovat synodální proces v univerzální církvi, aby nevznikl dojem, že církev v Německu je k němu lhostejná a rozvíjí vlastní paralelní iniciativy. Hojně je také citován Františkův osobní list německým katolíkům z roku 2019, konkrétně pasáž, která varuje před pokušením otce lži a rozdělení, které pod rouškou dobra vede k rozkolu v církvi.

Svatý stolec ujišťuje biskupy, že je připraven pokračovat v dialogu o otázkách obsažených v návrzích německé synodální cesty. Konstatuje však, že ke všem nelze přistupovat stejně. Některé mohou být předmětem vážné diskuse, zatímco jiné se týkají záležitostí, o kterých nelze diskutovat.

Vatikánský státní sekretariát připomíná, že otázku kněžství žen vyřešil Jan Pavel II. v exhortaci Ordinatio sacerdotalis a papež František opakovaně potvrdil, že se jedná o definitivní rozhodnutí, které má být považováno v této věci za konečné slovo. Nóta také připomíná dokument Dikasteria pro nauku víry z roku 2021, který upřesňuje, že sankcí stanovenou za snahu nebo pokus o přijetí či udělení kněžského svěcení ženě, je exkomunikace.

Podobně se vatikánská nóta vyjadřuje na téma homosexuálních vztahů. Zdůrazňuje, že učení církve v této věci je jasné a místní církev k ní nemůže zaujímat samostatné stanovisko.

Převzato z webu cirkev.cz

Zdroj: Die Tagespost/ Zenit