V Kašperských Horách byly požehnány 3 nové zvony

Historické okamžiky zažily v neděli 8. srpna šumavské Kašperské Hory. Po téměř osmi desítkách let se do tohoto šumavského města vrátily zvony pro věž hlavního kostela sv. Markéty.

Foto: Tomáš Mašek

Stalo se tak na základě úspěchu projektu „Zvony pro Šumavu“ a rozsáhlé veřejné sbírky z iniciativy místního Šumavského kulturního spolku a Nadace Blížksobě. Snahou zde bylo vyrovnat jednu z dosud čitelných kulturních ztrát ještě z dob druhé světové války a obnovit jeden z významných prvků místního genia loci.

Známý český zvonař Petr Rudolf Manoušek ulil ve zvonařské dílně Royal Eijsbouts v nizozemském Astenu tři nové zvony s originálními reliéfy malíře a sochaře Miroslava Houště, čestného občana Kašperských Hor. Nové zvony nesou jména zvolená na základě veřejné ankety:

Matka Boží Panna Maria (786 kg, tón: fis1+0,5, nápis: „Bože, dej každému srdci cítit Tvou lásku“) – Panna Maria je tradiční ochránkyní měst a Kašperské Hory jsou starým poutním místem Panny Marie Sněžné;

Sv. Markéta (332 kg, tón: h1+0,5, nápis: „Bože, dej v každé mysli rozkvést poznání“) – sv. Markéta je patronkou hlavního městského kostela;

Sv. Anna (138 kg, tón: e2 + 1, nápis: „Bože, dej každé duši naplnění“) – sv. Anna požívá v Kašperských Horách mimořádnou úctu již od středověku.

Foto: Tomáš Mašek

Foto: Tomáš Mašek

Tři nové zvony byly slavnostně požehnány českobudějovickým světícím biskupem Mons. Pavlem Posádem v rámci tradiční poutní slavnosti Panny Marie Sněžné za účasti široké veřejnosti, domácích i zahraničních hostí včetně německého vyslance v Praze Dr. Hanse-Petera Hinrichsena.

Zvonař Manoušek také zrestauroval dva silně poškozené historické zvony, které pocházejí z místního kostela sv. Mikuláše. První je zasvěcen sv. Mikuláši a sv. Ondřejovi a druhý sv. Josefu a sv. Jáchymovi. Oba tyto zvony jsou dílem významného zvonaře Jana Pricqueye z Klatov z roku 1657.

Všech pět zvonů bude znít v akordu fis1 – a1 – H1 – cis2 – e2.

Foto: Tomáš Mašek

Svěcení zvonů v Kašperských Horách doprovodily koncerty duchovní hudby a tematická výstava v místním Muzeu Šumavy. Koncert sourozeneckého dua profesionálních hudebníků Markéty Schley Reindlové a Tomáše Reindla uvedl k příležitosti svěcení zvonů mimo jiné světovou premiéru skladby „Zvony ze šumavské pouště“. K slavnostní atmosféře srpnového víkendu v Kašperských Horách významně přispěla také vystoupení souborů staré hudby: Collegium Marianum Jany Semerádové a Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy Víta Aschenbrennera.

Nové i restaurované zvony se poprvé naplno rozeznějí při městské slavnosti Šumavské Kašperské Hory v pátek 10. září 2021 v 18:00 hodin.

 

Text: Vladimír Horpeniak