V diecézním semináři se připravují první bohoslovci

09.07.2018 Miroslav Bína

8.7. 2018, České Budějovice; Prvních šest cizinců, kteří se v Českých Budějovicích připravují na kněžskou službu, našlo nové zázemí pro formaci. Českobudějovický biskup Vlastimil Kročil včera slavnostně požehnal prostory Diecézně-misijního mezinárodního semináře Redemptoris Mater v českobudějovické městské čtvrti Suché Vrbné.

Otec biskup Vlastimil Kročil požehnal prostory semináře Redemptoris Mater; Snímky M. Bína

Stalo se tak u příležitosti dokončení rekonstrukce prostor bývalého kněžského domu, nynějšího sídla semináře, do kterého Biskupství českobudějovické investovalo 1,5 miliónu korun. Seminář zřídil diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil dne 26. listopadu 2017 s cílem formace mladých a dospělých mužů ke kněžství a pro misie. Reagoval tím na výzvu papeže Františka o misijním charakteru církve.

„Jsme velmi rádi, že se po několika měsících, kdy jsme žili v provizorním a ne zcela vyhovujícím prostředí, podařilo velmi rychle zrekonstruovat tento dům. Ruku k dílu jsme přiložili všichni a myslím, že tyto prostory budou zcela vyhovující samotné formaci bohoslovců – k žití osobnějšího, daleko hlubšího vztahu s Ježíšem Kristem. Budou moci žít a vštípit si to, co se naučili“, řekl  při včerejším zahájení provozu rektor semináře Zdeněk Gibiec.

Slavností mši svatou v českém jazyce a jazycích studentů semináře předsedal diecézní biskup Vlastimil Kročil v kostele sv. Cyrila a Metoděje, bezprostředně sousedícím s objektem semináře. Liturgii zasazenou do oslav připomínky příchodu těchto věrozvěstů na naše území doprovodily písně Neokatechumenátní cesty. „Bratři ze Soluně uposlechli Božího hlasu a nechali se jím vést. Ano, přinesli našim předkům písmo, text začínající slovy: ,Na počátku bylo Slovo´… oni byli těmi, kdo v toto Slovo uvěřili, nechali se jím vést a oni sami se stali pro nás zvěstovateli víry – našimi věrozvěsty!“, řekl.

V případě slovanských věrozvěstů šlo podle něj prvořadě o hlásání Božího království a v tom pro nás mohou a mají být vzorem. „Stejně tak jako oni ve své době přicházeli do země zcela pohanské, žijeme i my v prostředí, o kterém se těžko dá říci, že by bylo ryze a zcela křesťanským prostředím. Dnešní slavnost má tedy být pro nás takovou výzvou, abychom i my hledali nové cesty evangelizace a sami sebe či navzájem mezi sebou se upevňovali ve víře“, upozornil otec biskup, který současně poděkoval rektorovi Zdeňku Gibiecovi, sprituálovi Ladislavu Proksovi, mezinárodnímu týmu zodpovědnému za Neokatechumenátní cestu v České republice, manželům Wolfgangovi a Beti Preisovým a P. Janezovi Bokauškovi. Neopomněl paní Marii Perutkovou a Marii Lešundákovou, za vytváření prostředí pro bohoslovce, rodiče studentů, neokatechumenátní společenství ve Veselí nad Lužnicí a členy akademické obce Teologické fakulty.

Liturgii následovalo požehnání prostor semináře, jeho prohlídka a seznámení s životem bohoslovců.

Fotogalerie

Život, studium i modlitba pod jednou střechou

Slavnostní liturgie v kostele sv. Cyrila a Metoděje. V přední lavici studenti semináře.

Ve zrekonstruovaném objektu semináře mohou studenti, kromě ubytování a společné jídelny, využít např. knihovnu, počítačovou učebnu, či zvláštní místnost určenou pro čtení Písma a rozhovorům o Božím Slovu. Součástí areálu jsou také reprezentační prostory a nová kaple. Toto zázemí aktuálně využívají bohoslovci z Itálie, Španělska, Polska a Chorvatska, které by mohli každoročně doplnit další 2-4 studenti. Kapacita semináře je až 14 studentů. Bohoslovci zde budou žít podle vlastních

„Stanov“, „Řádu seminárního života“ a ve shodě s Kanonickým právem Římskokatolické církve.

Provoz semináře by měl být hrazen z darů. Teoretickou výuku bohoslovci absolvují na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Duchovní formaci pak pod vedením rektora Zdeňka Gibiece. Po absolvování studia a udělení svěcení by noví kněží měli působit převážně na území českobudějovické diecéze. Součástí jejich budoucí služby však může být i misijní zkušenost v zahraničí.

 

Formace je komplexní příprava

Formace bohoslovců se kromě teoretické přípravy zaměřuje na aspekty duchovní – upevnění vlastního duchovního života s Bohem, pastorační – praktické působení a poslání kněze ve farnosti, lidský – rozvoj a poznání vlastní osobnosti. Misijní semináře kladou také důraz na systematickou práci s mladými rodinami a jejich duchovní růst.

Součástí přípravy v seminářích Redemptoris Mater je také prázdninová zkušenost misií, které se po dobu tří týdnů zúčastní i studenti suchovrbenského semináře. Nejedná se však zatím o misie v zahraniční. „Naše studenty čeká pobyt ve farnostech v rámci ČR, aby při této službě procvičili český jazyk, který v tomto roce studovali. Následovat bude zkušenost evangelizace v Plzni, kde by měli oslovovat a pomáhat konkrétním lidem, kteří potřebují pomoc či také hledají smysl života a Boha“, uvedl Zdeněk Gibiec.

Všichni studenti semináře již prošli několikaletou přípravou zaměřující se na jejich povolání, v rámci které již získali první zkušenosti. Aktuálně mají za sebou také první ročník studia na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, kde absolvovali předměty s vyučujícími v italském jazyce, ve kterém rovněž složili zkoušky. Podle rektora semináře byl, vzhledem k jazykové bariéře, tento první rok studia náročný. „V příštím školním roce už však na studenty čeká plné spektrum předmětů a také zkoušky skládané v českém jazyce“, dodal.

 

Ojedinělý počin v rámci ČR

V rámci celého světa funguje přes 120 seminářů Redemptoris Mater, v ČR vznikl tento jako první. Navazují na spirituální směr v katolické církvi – Neokatechumenátní cesta, který klade důraz na vnitřní obrácení a obnovu. Iniciativa se v šedesátých letech minulého století rozšířila z Madridu do mnoha zemí světa.

(Autor článku: Miroslav Bína)

Video: slavnostní požehnání prostor semináře

Video: Zahradní slavnost

Zpráva Tv Noe 10. 7. 2018