Tříkrálová sbírka 2023 byla rekordní. DĚKUJEME!

15.02.2023 Petr SAMEC

Českobudějovická diecézní charita vybrala letos v Tříkrálové sbírce 11 396 471 milionu korun. Je to asi o 2,25 milionu Kč více než loni. V letošním roce vybírali koledníci do celkem do 2 411 pokladniček, což byl dosud největší počet pokladniček „v terénu“. Lidé do těchto pokladniček vložili přes 11 milionů korun. Přesně 306 705 korun pak lidé věnovali do sbírky prostřednictvím on-line a bezhotovostních plateb. 

„Výsledku si velmi vážíme a moc za něj děkujeme všem, kteří na něm mají zásluhu. Jde o velmi náročnou činnost, při níž koordinátoři mají nejvíce práce mezi vánočními svátky a Novým rokem, kdy jiní lidé čerpají dovolenou,“ řekl ředitel Diecézní charity České Budějovice Jiří Kohout. Charita peníze použije na předem schválené záměry. Jde zejména o pomoc lidem s různými druhy handicapů, nemocným, seniorům, neúplným rodinám, dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí a dalším sociálně potřebným skupinám, to zejména v regionech, kde sbírka probíhala. Část peněz půjde na vybavení a provoz humanitárních skladů pro mimořádné události.

Z daru, který jste vhodili do pokladničky, zůstává 65 % Charitě, která u vás koledování zorganizovala, 15 % využije na své projekty Diecézní Charita České Budějovice, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a zákonných 5 % je režie sbírky.

Děkujeme za podporu všem koordinátorům, koledníkům i štědrým dárcům.