Tři králové v českobudějovické diecézi vykoledovali rekordních 8 a půl milionu korun

30.01.2020 Radim Jírovec

TISKOVÁ ZPRÁVA
České Budějovice 28. ledna 2020

Českobudějovická diecéze hlásí rekordní výsledek v pořadí 20. Tříkrálové sbírky, která po celé České republice proběhla od 1. do 14. ledna. Do měst a obcí se zde vydalo koledovat více než 1 400 skupinek čítajících přes 5 000 koledníků. Snažení králů přineslo nebývalé ovoce – v 1 821 zapečetěných kasičkách bylo dohromady 8 499 779 , tedy o 1 milion korun více než v roce 2019. Jedná se o nejlepší výsledek v diecézi za celou existenci sbírky.

 „Je vidět, že 20. výročí sbírky pojali koordinátoři i koledníci zodpovědně. Na většině místech byli dárci štědřejší než v minulých letech, navíc se do sbírky zapojily další obce, v nichž se dosud nekoledovalo.  O více než 70 tisíc Kč navíc oproti předchozímu ročníku má třeba Městská charita České Budějovice (celkem 858 037 Kč), oblastní Charita ve Strakonicích (549 125 Kč), Písku (251 333 Kč) a Horažďovicích (415 518 Kč) nebo farní Charity v Týně nad Vltavou (355 801 Kč) a Jindřichově Hradci (212 415 Kč). Vůbec největší částku, celkem 903 697 Kč, eviduje Oblastní charita Pelhřimov,“ uvádí diecézní koordinátorka Tříkrálové sbírky Marie Vaňo. Letošní Tříkrálová sbírka vynesla v celé diecézi celkem 8 499 779 Kč, tedy přesně o 999 870 Kč více než v roce 2019. Za 20 let konání sbírky se tak na jihu republiky vykoledovalo více než 78 milionu Kč.

Tříkrálová sbírka se tradičně těšila velkému zájmu veřejnosti a byla možností pro přátelská novoroční setkání. 6. ledna, v den svého svátku, přijeli sbírku zahájit Tři králové do Českých Budějovic, kde jim v katedrále sv. Mikuláše požehnal diecézní biskup Vlastimil Kročil. Na tříkrálovou koledu českobudějovické diecézní Charity z Prahy dorazil generální sekretář sdružení Charita Česká republika Jakub Líčka, 9. ledna vyrazili s novoročním požehnáním po jihočeské metropoli prezident a ředitel diecézní Charity a ředitel Městské charity Č. Budějovice, navštívili Magistrát města České Budějovice i primátora Jiřího Svobodu, s požehnáním zavítali rovněž do českobudějovické nemocnice, na Krajském úřadě Jihočeského kraje pozdravili hejtmanku Ivana Stráskou i pracovníky odborů a svou výpravu završili v Budějovickém Budvaru, n.p.. Na všech místech se setkali s milým přijetím.

Peníze nyní poputují na společné celorepublikové konto a následně budou rozděleny podle vnitřního klíče: 65 % vybraných prostředků se vrací Charitám, které je vykoledovaly, dle předem vymezených záměrů, 15 % je určeno na diecézní projekty (např. v roce 2019 mohla Diecézní charita Č. Budějovice rozdělit 150 tisíc Kč mezi občany Lenory žijící v těsném sousedství dnes již strženého domu, jejichž byty byly zasaženy výbuchem a následnou likvidací škod), 10 % na rozvojové projekty v zahraničí (Bulharsko, Bělorusko), 5 % na projekty Charity Česká republika, 5 % jsou zákonné režie sbírky určené na koordinaci a propagaci.

V českobudějovické diecézi bylo před začátkem sbírky stanoveno asi sto záměrů pomoci, které se zrealizují z vykoledovaných peněz. Nechybí mezi nimi automobily pro pečovatelky a zdravotní sestry, podpora charitních domovů pro seniory, domů pro matky s dětmi v tísni, pečovatelské služby a mnoha dalších služeb Charity pro potřebné. Pomoc bude také poskytnuta rodinám s handicapovanými dětmi, které potřebují zajistit intenzivní rehabilitaci.


Při koledování nejde jen o výsledky…

Tříkrálový koledníci přinášejí do domovů požehnání a radost. Sbírka pomáhá potřebným, ale také vychovává další generace dětí k solidaritě. Někteří dospělí totiž začínali koledovat v dětských pláštích a dnes už do nich oblékají své vlastní potomky. Tříkrálová sbírka je příležitostí k živé účasti na pomoci bližním, ale také k utužování mezilidských vztahů. Současně dává prostor k naslouchání dárcům, kde a komu by se mohlo pomoci příště. Královská „armáda lásky“ svým koledováním otevírá srdce a umožňuje lidem, aby udělali něco pro potřebné ve svém okolí.

Poděkování

Diecézní charita České Budějovice společně se svými organizačními složkami děkuje všem, kteří se do sbírky jakkoli zapojili – dárcům za štědrost a přijetí koledníků, místním koordinátorům a spolupracovníkům za úsilí a zodpovědnost při přípravách sbírky i v jejím průběhu, dobrovolníkům v zázemí, účinkujícím při doprovodných akcích a samozřejmě všem koledníkům, kteří se ujali své role s nasazením a nadšením. Jsme velice vděčni, že díky vám všem můžeme pomáhat potřebným, plnit svoje poslání a rozvíjet celkem 73 sociálních a 5 zdravotních služeb na území českobudějovické diecéze – tj. na celém území Jihočeského kraje, části Kraje Vysočina části Plzeňského kraje.

Pomáhat lze stále

Sbírka je otevřená celoročně – přispívat lze na účet 66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 777, bankovním převodem i kartou on-line.  Jednorázově i trvale lze sbírku podpořit zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru:

DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60 či DMS KOLEDA 90
DMS TRV KOLEDA 30, DMS TRV KOLEDA 60 či DMS TRV KOLEDA 90


Podrobné výsledky:
https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/


Využití sbírky:
https://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti/
(– obojí po rozkliknutí DIECÉZE ČESKOBUDĚJOVICKÁ)


Další informace a dotazy:

Mgr. Martina Baráková, PR pracovník
Diecézní charita České Budějovice
Kanovnická 18, 370 01 Č. Budějovice
e-mail: martina.barakova@dchcb.charita.cz
tel.: 732 483 213
web: www.dchcb.cz
Facebook: diecezni.charitacb
Instagram: dchcb.charita