Tiskové prohlášení k případu kněze V. Z.

06.02.2020 Petr SAMEC

6. 2. 2020, České Budějovice; Tiskové prohlášení Biskupství českobudějovického k případu kněze V.Z.

 

Dekretem vatikánské Kongregace pro nauku víry (Congregatio pro Doctrina Fidei) ze dne 5. 12. 2019 byl pan V. Z. propuštěn z kněžského stavu. Tímto dekretem byl zároveň uvolněn ze všech povinností, které se vážou ke svátosti svěcení.

Celou záležitost v minulosti vyšetřovala i Policie České republiky, která věc odložila. Církevní kanonické právo je však založeno na přísnějších standardech ochrany a v některých případech umožňuje zasáhnout i za situace, kdy to zákony České republiky neumožňují. Protože Mons. Kročil oznámení, které obdržel, považoval za závažné, již v roce 2016 připravil základní podklady o celé kauze, které odeslal k posouzení Kongregaci pro nauku víry do Vatikánu. Tam se věc nedostala na základě intervence obětí, jak mylně uvádějí média, ale v důsledku postupu diecézního biskupa.

V roce 2018 po předběžném šetření byl zahájen kanonicko-trestní proces. Koncem roku 2019 došlo k vydání pravomocného rozhodnutí, a od té chvíle pan V. Z.  jedná a vystupuje pouze jako civilní osoba a nikoli jako osoba duchovní.

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o propuštění pana V. Z. z kněžského stavu vydala Kongregace pro nauku víry, nebude Biskupství českobudějovické její rozhodnutí podrobněji komentovat. Veškerá vysvětlení a komentáře k odvolacímu dekretu může podávat pouze Kongregace pro nauku víry.

Mons. V. Kročil, Th.D. zároveň vyjadřuje hlubokou omluvu všem, kterým bylo jednáním V. Z. ublíženo. „Cítím bolest a lítost. Jménem místní církve prosím oběti za jeho jednání o odpuštění. Uděláme vše proto, aby se již podobná věc v naší diecézi neopakovala.“

                                                                                                              Tiskové oddělení Biskupství českobudějovického