Teologická fakulta JU získala programovou samostatnost

11.10.2018 Miroslav Bína

1. 10. 2018, Praha; Národní akreditační úřad udělil Jihočeské univerzitě institucionální akreditaci na 10 let. V rámci ní může samostatně realizovat bakalářské, magisterské a doktorské studium.

„Soudržnost a spolupráce v rámci univerzity přispěly k velkému úspěchu“, říká děkan teologické fakulty Doc. Rudolf Svoboda; snímek TF JU

Pro univerzitu a teologickou fakultu to znamená možnost samostatné tvorby studijních programů po dané časové rozmezí. „Jsme dostatečně odborně a manažersky kompetentní stanovit, co se bude učit a jak. Toto uznání všechny univerzity v rámci ČR nezískaly“, uvedl doc. Michal Opatrný, proděkan pro vědu a rozvoj.

Teologická fakulta do akreditace vstupovala ve studijních oblastech filosofie, teologie a religionistika, kde nadále může vytvářet a vyučovat bakalářské, magisterské a doktorské programy. V oblastech sociální práce a učitelství fakulta získala akreditace pro bakalářská a magisterská studia. Jejich re-akreditace nyní budou probíhat jen v rámci Jihočeské univerzity, resp. bude o nich rozhodovat univerzitní Rada pro vnitřní hodnocení.

„Soudržnost a spolupráce, které univerzita prokázala, přispěly k velkému úspěchu. Naše fakulta nyní může nadále realizovat bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na podání žádosti ve všech oblastech podíleli“, uvedl děkan fakulty Rudolf Svoboda. Pro obory/oblasti, které institucionální akreditace nepokrývá (bakalářské a magisterské studium „Pedagogika volného času“ a doktorské studium „Charitativní práce“), se fakulta, podle děkana Svobody, bude snažit získat tzv. programovou akreditaci (zasílanou na Národní akreditační úřad) a v horizontu pěti let i tu institucionální.

„Institucionální akreditace“ – povolení vyučovat daný obor vydává Národní akreditační úřad na určitou dobu. Většina univerzit dostává tyto akreditace na jednotlivé obory ve stupních (bakalář, magistr atd.) a to např. jen po dobu trvání daného studia, nebo 3 – 4 roky. Poté o ně musí opětovně žádat.

(Autor článku: Miroslav Bína, zdroj TF JU)