Teologická fakulta JU otevírá 3 nové kurzy

02.08.2023 Petr SAMEC

Na podzim 2023 otevře Teologická fakulta JU 3 zajímavé kurzy pro veřejnost: Vězeňský kaplan, Nemocniční kaplan a Spiritualita v sociální práci. 

Vězeňský kaplan
Kurz je zamýšlen nejen jako úvodní kurz pro budoucí kaplany a dobrovolníky působící v prostředí věznic, ale jeho cílem je nabídnout prostor k prohloubení profesních znalostí stávajícím vězeňským kaplanům. Kurz nabízí znalosti a dovednosti, které umožní orientovat se v dané problematice, aby tak dokázali kriticky reflektovat dílčí aspekty výkonu duchovní péče ve vězeňských podmínkách. 

Kurz je určen:
– vězeňským kaplanům;
– zájemcům o službu vězeňských kaplanů;
– studentům nMgr. programů Teologie.
Podrobnosti a přihlášky na odkazu ZDE.

Nemocniční kaplan
Cílem kurzu je získání teoretických znalostí a osvojení si praktických dovedností, které jsou nezbytné ke kvalifikovanému výkonu práce nemocničního kaplana.

Kurz je určen:
– všem zájemcům o problematiku nemocničního kaplanství s doporučením představitele církve římskokatolické, řeckokatolické či některé z církví sdružených v ERC s ukončeným teologickým vzděláním na bakalářském stupni.
Podrobnosti a přihlášky na odkazu ZDE.

Spiritualita v sociální práci
Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní vhled do současného pojetí spirituality a spirituálních potřeb a podpořit účastníky v uvědomění si vlastního vztahu ke spiritualitě.

Kurz je určen:
– sociálním pracovníkům;
– vedoucím služeb managementu sociálních služeb.
Podrobnosti a přihlášky na odkazu ZDE

Kontaktní osobou je Mgr. Jana Kubínová, kubinova@tf.jcu.cz.