Teologická fakulta JU od září otevře kurzy „UČITEL NÁBOŽENSTVÍ“ a „VÝCHOVA KE KŘESŤANSTVÍ“

12.07.2022 Petr SAMEC

Teologická fakulta Jihočeské univerzity se dlouhodobě věnuje celoživotnímu vzdělávání. V každém akademickém roce to představuje více než 30 kurzů, které pokrývají velmi široký okruh odborných příprav. V aktuální nabídce jsou například kurzy „Úvod do sociální a charitativní práce, „Nemocniční kaplan“, „Kurz pro vedoucí zájmových kroužků“ nebo „Psychologické aspekty vedení a řízení lidí“. Kompletní nabídku kurzů najdete na odkazu ZDE.

Od září 2022 se rozběhnou i dva zcela nové kurzy, jejichž garantem je otec Mag. Tomáš Cyril Havel, Dr. theol.

Učitelství náboženství pro ZŠ a SŠ: studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Kvalifikační kurz určený pro absolventy magisterského studia pedagogických nebo společenských věd. Jeho cílem je prohloubení pedagogických, psychologických a teologických znalostí uchazečů v souladu se zákonným požadavkem na kvalifikaci učitelů náboženství. Akreditováno MŠMT. Přihlášky a podrobné informace najdete na odkazu ZDE.

Výchova ke křesťanství: studium k pastorační a katechetické práci ve farnostech

Absolvent kurzu s minimálně středoškolským vzděláním s maturitní zkouškou získá kompetence k výuce římskokatolického náboženství a ke katechetické práci ve farnosti. Přihlášky a podrobné informace najdete na odkazu ZDE.

 

ROZVRH PRO 1. SEMESTR (od září 2022)