SYNODA 2021 – 2023: Podklady pro synodální proces

01.11.2021 Petr SAMEC

Ve dnech 8. a 9. října 2021 zahájil papež František tříletý synodální proces rozdělený do tří fází, na diecézní, kontinentální, univerzální. Spočívat bude v konzultacích a rozlišování. Vyvrcholí shromážděním Biskupské synody v říjnu 2023 v Římě. Jak zdůrazňuje sekretář Synody, jde o to, aby se do celého procesu více angažoval Lid Boží. „Proces rozhodování začíná v církvi vždy nasloucháním, protože jedině tak lze pochopit, jak a kam chce Duch vést církev,” říká kardinál Mario Grech.

Níže si můžete stáhnout základní podklady pro synodální proces:

Základní informace a pozvání na společnou cestu

Průběh synodálního procesu v ČR přehledně

Metodika vytvoření pracovních skupinek

Metodika setkání pracovní skupinky – „duchovní konverzace Božího lidu“

Biblické inspirace pro práci ve skupinkách

Hlavní otázky pro synodální konzultační setkání

 

Mnoho dalších informací o SYNODĚ 2021 – 2023 najdete na odkazu https://www.cirkev.cz/cs/synoda-2021-2023 (informace jsou průběžně doplňovány).

 

 

 

Přiložené soubory