Svatý otec František jmenoval nového diecézního biskupa českobudějovické diecéze

19.03.2015 Redakce

Životopis Mons. ThDr. Vlastimila KROČILA, Ph.D.

Narodil se 10. května 1961 v Brně a vyrůstal v prostředí křesťanské rodiny. Po složení maturitní zkoušky v roce 1986 se během následujících let třikrát hlásil do kněžského semináře v Litoměřicích – a protože nebyl přijat, rozhodl se k emigraci. Teologii studoval na Papežské Lateránské univerzitě v Římě a kněžské svěcení přijal 16. července 1994 v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Po dosažení licenciátu na Papežské Gregoriánské univerzitě v Římě začal od roku 1996 vyučovat patristickou literaturu a spiritualitu na Teologické fakultě Jihočeské univerzity. Pastoračně působil nejprve jako kaplan v Českých Budějovicích a poté v Jindřichově Hradci; administrátorem ve Veselí nad Lužnicí a okolních farnostech se stal v roce 1997. Roku 2008 dosáhl doktorátu na Katolické univerzitě v Ružomberku a vedle řádné pastorační činnosti se věnoval i duchovnímu doprovázení členů »Fatimského apoštolátu« a »Neokatechumenátní cesty«. Od roku 2008 byl členem sboru konzultorů českobudějovické diecéze; v roce 2011 byl jmenován vikářem táborského vikariátu a následujícího roku byl jmenován sídelním kanovníkem katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích.

Dne 19. března 2015 byl Svatým otcem Františkem jmenován sídelním biskupem českobudějovické diecéze.

Biskupské svěcení proběhlo v sobotu dne 13.6.2015 v českobudějovické katedrále. (fotogalerie zde).

Odkazy:

Katolický týdeník – Českobudějovickou diecézi povede Mons. Vlastimil Kročil

Katolický týdeník – Počítal jsem, že se nevrátím

Katolický týdeník – Nebude to snadná služba

Českobudějovický deník – Vlastimil Kročil: Jmenování biskupem je velký nezasloužený dar

Táborský deník – Najít faráře pro Veselí bude těžké

Setkání – obálka a fotografie – Jmenován nový českobudějovický biskup

Setkání – Několik postřehů veselských farníků

Setkání – Nemáme rozdělovat, ale spojovat

Mladá fronta DNES ze dne 23. 4. 2015 – Vlastimil Kročil – Nový českobudějovický biskup

Květnové vydání zpravodaje města Veselí nad Lužnicí – „Ve Veselí nad Lužnicí navždy zůstane i kus mého srdce“

 

Přiložené soubory