SVATÝ FRANTIŠEK, STIGMATIZOVANÝ SVATÝ: nové video prof. M. Weise

27.09.2023 Petr SAMEC

Zveme Vás na další díl cyklu „Svatí promlouvají“, který se věnuje postavě význačného světce – svatému Františkovi, jehož svátek si připomínáme začátkem měsíce října. Videodokument nepřinese jen známé legendy z jeho života. Zaobírá ve větší šíři i problematikou jeho stigmatizace. Natáčeli jsme jej v překrásném barokním chrámu sv. Františka v Praze, který spravuje řád Křížovníků s černou hvězdou. A to z dvojího důvodu: jednak je na hlavním oltáři krásně vyvedena scéna stigmatizace sv. Františka, a navíc tento chrám stojí na základech starého špitálního kostela, který založila sv. Anežka Přemyslovna spolu se svou matkou Konstancií Uherskou. A ta také myšlenku chudoby – chudý řeholník v chudém řádu pojala za svou a šířila ji v naší vlasti. Tuto zásadu se snažila úzkostlivě zachovávat, jak o tom svědčí i její korespondence se svatou Klárou, duchovní dcerou sv. Františka. A ze špitálního bratrstva zmíněného špitálu se vyvinul dnešní řád Křížovníků s červenou hvězdou. Anežka Přemyslovna, tato královská dcera, tak stála u zrodu jediného českého rytířského křížovnického řádu.