Svátost biřmování v Křemži

13.07.2020 Petr SAMEC

Symbolický počet – sedm biřmovanců (pět z farnosti Křemže, dva z farnosti Chvalšiny) – se sešel 12. července 2020 se svými kmotry, rodiči a příbuznými v kostele sv. archanděla Michaela ve Křemži, aby přijali dary Ducha Svatého skrze modlitbu a vkládání rukou Otce biskupa Vlastimila Kročila. Před samotným pomazáním posvátným křižmem připomněl Otec biskup ve svém kázání radikální proměnu srdce a jednání, které působí příchod Božího Ducha. Tak jako apoštolové o Letnicích odložili svoje strachy a obavy a odvážně vyšli do ulic, tak také každý křesťan může v síle Ducha Svatého hlásat i přes různé překážky radostnou zvěst.

(text: P. Mgr. Petr Hovorka, administrátor farnosti Křemže; Foto: František Reindl)