SVATÁ LUDMILA VE SVĚTLE LEGEND: nové video prof. M. Weise

13.09.2021 Petr SAMEC

Tento videodokument vznikl v rámci cyklu prof. Martina Weise „Svatí promlouvají“ při příležitosti 1100 let od násilné smrti české kněžny a světice Ludmily.

Pořad byl natáčen v areálu Pražského hradu, a to v bazilice Svatého Jiří a ve Svatováclavské kapli svatovítské katedrály. Správě Pražského hradu a Kanceláři prezidenta ČR náleží velký dík za souhlas k natáčení a jejím pracovníkům za ochotnou spolupráci při vzniku tohoto dokumentu.

O svaté Ludmile bylo napsáno velké množství odborných studií i popularizačních pojednání, přiblíženo značné množství historických faktů i vysloveno velké množství odvážných hypotéz. Proto jsme se rozhodli v rámci tohoto dokumentu nechat promluvit především naše nejstarší historické písemné prameny, a to jak legendy, tak i zápisy našich kronikářů. Skrze tuto řeč pramenů, kterou jsme jen v nejnutnější míře zasadili do kontextu doby, usilujeme vykreslit duchovní portrét světice Ludmily, portrét, který i přes hlubokou propast věků stále oslovuje, je inspirací k zamyšlení a zve k následování. Svatá Ludmilo, oroduj na náš národ!

Video si můžete prohlédnout po kliknutí na obrázek níže: