SV. ZDISLAVA VE SVĚTLE LEGEND: nové video prof. M. Weise

29.05.2023 Petr SAMEC

O svaté Zdislavě bylo sepsáno již nejedno odborné historické pojednání. Vznikl i román Aleny Vrbové „V erbu lvice“, podle kterého byl natočen historický film. V novém pořadu z cyklu „Svatí promlouvají“ necháme promlouvat historické prameny – především „Kroniku tak řečeného Dalimila“ či „Kroniku Žďárského kláštera“ známou též jako „Cronika Domus Sarensis“. Použili jsme i staré barokní legendy. Prostřednictvím těchto dokumentů jsme se pokusili vykreslit duchovní portrét světice, která dokázala ve svém životě spojit roli manželky středověkého velmože a pomocnice trpících. Nechali jsme zaznít i slova papeže Jana Pavla II., která pronesl v Olomouci při svatořečení Zdislavy. Ve videodokumentu připomeneme i jeden zázrak, který byl zaznamenán při přípravě procesu svatořečení Zdislavy.

Dokument jsme natáčeli v Praze, v kapli svaté Zdislavy, která je při krásném chrámu svatého Jiljí. Protože tento kostel spravují bratři dominikáni, v úvodu videa promluví o historii chrámu provinciál řádu. Pro řád dominikánů je totiž světice Zdislava, která byla dominikánskou terciářskou, v jejich práci přímluvkyní u Boha a stále inspirativní svým životním příkladem.

Video najdete na YouTube kanálu Teologická fakulta JU.