Studenty BIGY čeká nové zázemí pro výuku i volný čas

29.08.2018 Miroslav Bína

29. 8. 2018, České Budějovice; Biskupské gymnázium J. N. Neumanna v Č. Budějovicích připravilo pro nadcházející školní rok nové učebny, rychlejší internet ve třídách či venkovní relaxační zónu. Novinkou je také bezbariérový přístup, nové zázemí internátu a zajištění větší bezpečnosti. Studenti sami rozhodli o umístění wi-fi připojení.

Podkroví najde od listopadu využití jako učebna IT; snímky M. Bína / BCB

V rámci projektu „Výstavba nových učeben a bezbariérové zpřístupnění budovy Biskupského gymnázia“, se v původním půdním prostoru dokončují dvě nové učebny výpočetní techniky, dva kabinety, sklad učebny chemie a sociální zařízení, včetně nových rozvodů vody a topení, elektroinstalace a klimatizace. Bezbariérový přístup celého areálu umožní osazení elektrických schodišťových plošin na chodbách, které pomohou překonat výškové rozdíly a výtah. Ten bude nově k dispozici na školním dvoře. „Ve vnitřním dvoře bude zřízeno atrium se zelení pro relaxaci studentů a součástí úprav je také vybudování internetu a Wi-Fi připojení v rámci celého školního areálu,“ říká ředitel gymnázia Martin Maršík a dodává, že z celkových téměř 25 mil. korun, ve kterých se pohybuje rozpočet projektu, má téměř 21 mil. korun škola přislíbeno z prostředků IROP Evropské unie, na zbytku se podílí vlastními prostředky.

„Osazení mobiliářem čeká nový prostor pro relaxaci studentů,“ vysvětluje ředitel Martin Maršík

Škola jako prostor oddechu a relaxace

BIGY navštěvuje celkem 720 studentů v prezenčním studiu, kteří navštěvují vlastní školní jídelnu a mohou využít služeb internátu. Do vytvoření studentského oddychového zázemí se zelení ve vnitřním dvoře, vybudování nového školního bufetu s posezením, skladovacích prostor a dalšího propojení areálu školy, včetně opravy páteřní kanalizace, škola investovala dalších 800 tisíc korun. Na nové zázemí v podobě kuchyňky, kde si  mohou připravit drobné občerstvení, a nové klubovny pro trávení volného času se mohou těšit studenti, využívající internátní ubytování. Jeho kapacita je přibližně 100 lůžek a většina z ubytovaných se připravuje ve čtyřletém studijním oboru gymnázia.

Učebny jsou nově vybaveny rozvody rychlého internetu

Studenti chtějí více komunikovat tváří v tvář

Součástí úprav je zavedení rychlejšího internetového připojení do každé kmenové třídy i odborné učebny. V případě bezdrátového wi-fi připojení však Studentský parlament odhlasoval, že nechtějí zavedení tohoto bezdrátového připojení přímo ve třídách, ale pouze v prostorách určených k relaxaci a oddechu. Důvodem je podle studentů potřeba vzájemné přímé komunikace o přestávkách, bez permanentního trávení volného času s mobilním telefonem. Tento požadavek studentů respektovalo i vedení gymnázia a vyhovělo mu. „Doporučením studentů jsme byli mile překvapeni. Jsem rád, že sami požadují více kontaktů a vzájemné přímé komunikace,“ komentuje přání studentů ředitel Maršík.

Studenty v září přivítají zcela nové výukové prostory v areálu gymnázia

Nové kmenové učebny, lepší bezpečnost a logistika

Téměř 5 mil. korun investuje pro zkvalitnění výuky a zázemí také Biskupství českobudějovické jako zřizovatel gymnázia. Investice škole dovolila vybudovat další tři nové kmenové učebny, kabinet, dva hostinské pokoje a zahrnuje také přímé propojení areálu školy a školní jídelny na úrovni přízemí. „Veškeré stavební úpravy umožňují zjednodušený pohyb v areálu a také celkově zvyšují bezpečnost studentů z hlediska vniknutí cizích osob. Rovněž odpadá nutnost opouštění areálu při přesunu např. do odborných učeben na výuku počítačů,“ vysvětluje Martin Maršík, který si pochvaluje i nový elektronický platební systém pro studenty, resp. rodiče. „Chtěl bych poděkovat biskupství za výraznou finanční podporu, která nám umožnila realizovat potřebné úpravy. Této podpory si velmi vážíme,“ dodává ředitel.

Všechny úpravy realizované s cílem zlepšit vyučovací podmínky i možnosti trávení volného času studentů by měly přispět k udržení výsledků letošních maturit, na něž chce škola navázat. V rámci nich její studenti dosáhli vynikajících výsledků, které výrazně přesahují krajský i celostátní gymnaziální průměr.

Studium zahájí 154 nových zájemců

Ve školním roce 2018/2019 zahájí na gymnáziu studium 30 studentů osmiletého, 31 šestiletého, 23 šestiletého bilingvního a 24 čtyřletého studijního programu. Na Církevní základní škole pak přivítají 46 prvňáků. Celkově navštěvuje diecézní školy 1215 žáků a studentů: 720 studentů na BIGY a 495 žáků na Církevní základní škole při BIGY (Rudolfovská 23, Č. B.). Z hlediska majetkových investic a vybavení diecézních škol jsou obě srovnatelné se školami zřizovanými městem České Budějovice, s řádově násobnými rozpočtovými možnostmi.

Církevní školy a školská zřízení zřizovaná Katolickou církví jsou otevřena všem, bez ohledu na jejich náboženské přesvědčení. Jediným kritériem je úspěšné splnění podmínek přijímacího řízení. Tyto školy nabízejí, kromě vzdělání a výchovy k obecně platným zásadám civilizované společnosti, navíc vzdělání a výchovu v křesťanském duchu. Studovat na nich mohou ti, kdo jsou ochotni přijmout jejich duchovní rozměr. Prostředí odpovídající současným potřebám dětí, žáků a studentů vytvářejí také materiálním a prostorovým vybavením. Každoroční zájem žáků a rodičů o studium převyšuje možnou kapacitu katolických škol.

(Autor článku: Miroslav Bína)