Slavnostní uložení ostatků bl. Jindřicha Libraria

14.03.2023 Petr SAMEC

Do zrestaurované gotické niky v klášterním kostele Obětování Panny Marie v Českých Budějovicích byl 10. března slavnostně uložen relikviář s ostatky bl. Jindřicha Libraria O.P., prvního převora českobudějovického dominikánského kláštera. Bohoslužbě předsedal J. Em. Dominik kardinál Duka, O.P., emeritní arcibiskup pražský. Slavnostní uložení ostatků Jindřicha Libraria se uskutečnilo přesně v den 758. výročí založení města České Budějovice. Fotografie z této významné události najdete ZDE.

Relikviář bl. Jindřicha Libraria; Foto: Petr Samec

Jeho Eminence přicestovala do Českých Budějovic již před polednem. Po krátkém zastavení v českobudějovické biskupské rezidenci byl Dominik kardinál Duka s doprovodem přijat na českobudějovické radnici. Za statutární město České Budějovice se oficiálního přijetí zúčastnili MUDr. Martin Kuba (člen rady města a hejtman Jihočeského kraje), Zuzana Kudláčková (náměstkyně primátorky) a JUDr. Ing. Tomáš Bouzek (náměstek primátorky). Po schůzce s vedením města si pan kardinál prohlédl obřadní síň a také vystoupil na střechu radnice, odkud si z vyhlídkové terasy prohlédl náměstí a katedrálu sv. Mikuláše s Černou věží.

Po obědě byla připravena tisková konference, na které byly mimo jiné zveřejněny hlavní výsledky vědeckého zkoumání ostatků bl. Libraria. Tento výzkum byl zahájen na podnět Dominika kardinála Duky již v roce 2019.

Relikviář s ostatky byl uložen do zrestaurované gotické niky; Foto: Město České Budějovice

Slavnostní mše svatá začala v přeplněném klášterním kostele v 17 hodin. V jejím závěru byl relikviář s ostatky Jindřicha Libraria přenesen do gotického výklenku, ve kterém byly v roce 2020 ostatky nalezeny. Relikviář bude v tomto výklenku vystaven trvale.  

Jindřich Librarius jako spoluzakladatel města České Budějovice

Podle tradice je s osobou Jindřicha Libraria spojováno nejen založení dominikánského kláštera v Českých Budějovicích, ale také založení samotného města. V dochovaném opisu klášterní zakládací listiny je uvedeno datum vystavení 10. březen 1265. Touto listinou přidělil zvíkovský purkrabí a lokátor města Hirzo dominikánskému řádu pozemky pro výstavbu kláštera a 10. březen 1265 je tak považován i za den založení města.

V budějovické kronice Illinga a Seysera vydané v polovině 19. století je Jindřich zvaný Librarius dokonce označován zpovědníkem krále Přemysla Otakara II. Jindřich Librarius tedy měl – také jako převor kláštera – v období počátku výstavby města zcela nezastupitelný vliv. Přízvisko Librarius také naznačuje, že mohl mít na starosti královskou knižnici. „V osobě Jindřicha Libraria má naše město doloženého významného svědka svého založení, proto vnímám jako symbolické uložení jeho ostatků právě 10. března,“ řekla primátorka Dagmar Škodová Parmová.

Nábřeží Jindřicha Libraria

Foto: Petr Samec

Jako výraz úcty k prvnímu českobudějovickému převorovi byla přejmenována část dosavadního Zátkova nábřeží v úseku od Hroznové ulice po Solní bránu na Nábřeží Jindřicha Libraria. „Jsem osobně rád, že rada i zastupitelstvo města tento návrh schválily. Jde o důstojné připomenutí prvního převora dominikánského kláštera, který měl možnost se přímo podílet na založení konventu i našeho města,“ dodal k tomu náměstek primátorky Tomáš Bouzek.

Vědecké zkoumání ostatků

Podle písemných pramenů Librarius zemřel roku 1281. S jistotou lze tvrdit, že po celou dobu působení dominikánů v Českých Budějovicích byl Jindřich Librarius považován za blahoslaveného. Až s jejich odchodem se na prvního převora pozapomnělo, možná i z důvodu zdárně se rozvíjejícího kultu Panny Marie Budějovické a „importovaného světce“ – mučedníka sv. Auraciána,“ říká Dr. Zdeněk Mareš, Th.D., děkan katedrální kapituly u sv. Mikuláše. Uctívání bl. Libraria se téměř vytratilo v období totality po roce 1948.

Archeologický průzkum místa pravděpodobného uložení Librariových ostatků byl zahájen z inciativy Dominika kardinála Duky. První fáze průzkumu v červnu 2019 odhalila gotickou niku (výklenek), ale nedošlo k nalezení vlastních ostatků. Výsledky této fáze byly oznámeny veřejnosti na vědecké konferenci 28. ledna 2020. Dominik kardinál Duka tehdy řekl: „Bude nyní záležet na českobudějovickém panu biskupovi a radnici v Českých Budějovicích, zda budou pokračovat v úctě k tomuto dominikánskému světci“.

Výzva Jeho Eminence byla vyslyšena a výzkum pokračoval. Ve druhé fázi byly v roce 2020 v gotické nice pod oltářní mensou nalezeny a vyzvednuty druhotně uložené lidské ostatky, o kterých se na základě vědeckých analýz oprávněně domníváme, že náležejí Jindřichu Librariovi. Výsledky výzkumu budou v nejbližší době publikovány v odborném tisku. „Archeologie je vzrušující vědní obor. Díky ní odkrýváme staré příběhy lidí a míst. V tomto případě prvního převora Jindřicha Libraria a dominikánského kláštera v Českých Budějovicích. Je to příběh našich předků, kteří k nám promlouvají ze 13. století,“ sdělila za odborný kolektiv Mgr. Zuzana Thomová, archeolog Jihočeského muzea.

„Nalezení, vědecký výzkum, přenesení a nakonec i trvalé uložení ostatků Jindřicha Libraria, a také pojmenování nábřeží v sousedství dominikánského kláštera jeho jménem, jsou nejlepšími odpověďmi na výzvu pana kardinála z roku 2019,“ uzavřel Dr. Zdeněk Mareš.

Petr Samec