Slavnostní poutní mše svatá v Nepomuku

16.05.2021 Petr SAMEC

Dnešní slavnostní poutní mší sv. vyvrcholily v Nepomuku oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého.

Liturgický průvod; Foto: Petr Samec

Slavnost začala v 9:45, kdy z areálu Arciděkanství Nepomuk vyšel liturgický průvod, který zamířil ke kostelu sv. Jana Nepomuckého. V průvodu byli kromě českých a moravských biskupů a Mons. Charlese Daniela Balva, apoštolského nuncia v České republice, také členové Matice Svatého Jana Nepomuckého, zástupci nepomuckých sportovců a dalších organizací a spolků z Nepomuku.

Mši sv. v kostele sv. Jana Nepomuckého celebroval Dominik kardinál Duka; Foto: Martin Myslivec / Člověk a víra

Mši svatou pak celebroval J. Em. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český. Celý text jeho homilie věnované odkazu sv. Jana Nepomuckého pro současnost si můžete přečíst na odkazu ZDE. Vzhledem k platným protiepidemickým opatřením byla účast na obřadu v kostele omezena především na pozvané hosty. Mezi nimi nechyběl bývalý prezident České republiky pan Václav Klaus, náměstci hejtmanů Plzeňského a Jihočeského kraje, starosta Města Nepomuk i starostové okolních obcí.

Mons. Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v České republice (Nepomuk, 16.5.2021); Foto: Martin Myslivec / Člověk a víra

Letošní oslavy 300. výročí blahořečení sv. Jana Nepomuckého jsou největší událostí v novodobé historii města Nepomuk. Zástupci Římskokatolické farnosti – arciděkanství Nepomuk, Matice sv. Jana Nepomuckého a města Nepomuk se organizaci oslav věnovali již od jara 2019. I když pandemie COVID-19 přípravy značně zkomplikovala, úsilím mnoha lidí se podařilo připravit rozsáhlý program více než 50 církevních i doprovodných akcí. Z nich zde uvádíme například včerejší slavnostní odhalení a požehnání sochy sv. Jana Nepomuckého na kruhovém objezdu U Pyramidy v Nepomuku, která byla náhodou nalezena na pozemku zrušeného řeholního hřbitova ve Lnářích. Dnešní program pokračoval Modlitbou ke sv. Janu Nepomuckému s Plzeňskou filharmonií v kostele sv. Jakuba Většího.

Socha sv. Jana Nepomuckého na kruhovém objezdu U Pyramidy; Foto: Petr Samec

Z dalšího programu oslav upozorňujeme zvláště na následující:

18. 5. v 11:00: Modlitba za vlast – celebruje biskup Mons. Vlastimil Kročil za přítomnosti českých a moravských biskupů a představitelů obcí regionu; Pěvecký sbor Canto nepomucenum, sbormistryně Jana Vopalecká, varhany Petr Vopalecký, Dětský lidový soubor ZUŠ Nepomuk Pšeničky; kostel sv. Jakuba Většího.

30. 5. v 10:00: Světová svatojánská pouť – celebruje biskup Mons. Tomáš Holub za účasti tuzemských i zahraničních kněží z oblastí svatojánského kultu; Pět zemí, pět písní, pět jazyků, pět Janových hvězd aneb hudebníci z Nepomuka a jeho partnerských měst; kostel sv. Jana Nepomuckého.

30. 5. v 17:00: Eva Urbanová: Open Air Nepomuk – koncert k poctě sv. Jana Nepomuckého v předvečer výročí blahořečení. Koncert se koná po záštitou manželky prezidenta republiky Ivany Zemanové a od 20:15 jej bude živě vysílat program ČT Art.

31. 5. v 17:21: Slavnostní mše svatá na výroční den Janovy beatifikace – celebruje P. Vítězslav Holý; Chrámový sbor z Rožmitálu, sbormistr Hubert Hoyer; kostel sv. Jana Nepomuckého.

Kompletní program akcí najdete na http://www.svatynepomuk.cz/

Přiložené soubory