SLAVNOSTNÍ INAUGURACE A POSVĚCENÍ CAPELINHY V KOCLÍŘOVĚ

28.08.2023 Petr SAMEC

Dovolujeme si Vás pozvat na

SLAVNOSTNÍ INAUGURACI A POSVĚCENÍ REPLIKY CAPELINHY PRO ZEMĚ STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY – MARIINO SRDCE PRO EVROPU

v sobotu 2. září 2023 v 10:00 hod.

v národním centru Světového apoštolátu Fatimy v ČR „ČESKOMORAVSKÁ FATIMA V KOCLÍŘOVĚ U SVITAV“

za účasti:

J. Ex. Mons. Jude Thaddeus Okolo, apoštolský nuncius v ČR

J. Em. kardinál Dominik Duka OP

JE. Mons. Jan Vokál

Biskupové a kněží – zástupci biskupských konferencí 13 zemí regionů střední a východní Evropy

P. Carlos Cabecinhas, rektor sanktuária, Fatima (Portugalsko)

Nuno Prazerés, generální sekretář WAF, Fatima (Portugalsko)

Prof. Américo Pablo López Ortiz, WAF (Portoriko)

Prof. Štěpán Maria Filip OP (Česká republika)

Čestní hosté a poutníci z ČR a ze zahraničí

 

Doprovodné programy 1. mariánské soboty 2. 9. 2023

Celonoční adorace

10:00 hod. Pontifikální koncelebrovaná mše svatá s posvěcením a  inaugurací Capelinhy

14:00 hod. MARIINO SRDCE PRO EVROPU – kající cesta 

14:30 hod. Mariánská akademie · 16 hod. Recitál Gabriely Veselé ke cti sv. Filomény

17:00 hod. Mše svatá

 

Součástí tohoto slavnostního dne a programu 1. soboty je

TEOLOGICKO – PASTORÁLNÍ SYMPOZIUM „Fatima-naše naděje“

v Koclířově ve dnech 31. 8. – 3. 9. 2023.

Zahájení ve čtvrtek 31. 8. ve 14:00 hod.

Slavnostní zakončení v neděli 3.9. při slavení mše sv. v 10:00 hod. v Capelinhě. Hl. celebrant rektor P. Carlos Cabecinhas

 

Kontakt – rezervace – informace – přihlášky na sympozium:

Fatimský apoštolát v ČR, Koclířov 195, PSČ 569 11 Koclířov u Svitav www.cm-fatima.cz

e-mail: recepce@cm-fatima.cz , tel. +420 731 646 800