Slavnost sv. Petra a Pavla v Bělčicích

03.07.2024 Petr SAMEC

Letošní slavnost sv. Petra a Pavla byla v bělčické farnosti obohacena hudebně-přednáškovým podvečerem nazvaným „Dědictví otců zachovej nám, Pane!“ Tato akce se uskutečnila v bělčickém kostele v podvečer slavnosti v sobotu 29. června 2024.

Mgr. Vladimír Červenka vyprávěl o historii Bělčic a připomněl řadu místních osobností; Foto: Jindřich Křivka

Povídání o historii, osobnostech a pamětihodnostech farní osady bělčické se ujal historik Mgr. Vladimír Červenka. Mluvené slovo obohatil dataprojekcí historických fotografií. Zmíněno bylo mnoho osobností, mezi nejznámější patřil P. Antonín Jarolímek a poslední sídlící administrátor na bělčické faře P. Jiří Mráz, kterého řada posluchačů ještě osobně znala.

Varhaník Mgr. Jakub Komrska; Foto: Jindřich Křivka

Hudebními vstupy – hrou na varhany – provázel program Mgr. Jakub Komrska. Zazněly skladby autorů ze 17., 18. a 19. století (skladby Georga Friedricha Händela, Johanna Sebastiana Bacha, Fryderyka Chopina a dalších). Z původně plánovaných 90 minut se akce protáhla na téměř 3 hodiny. Po skončení programu nechyběly ani pouťové koláčky.

Hlavní poutní slavnost se konala v neděli 30. června 2024. Mši sv. sloužil P. Petr Misař ze Starého Rožmitálu a varhanní doprovod zajistil Oldřich Holý z Březnice. Po závěrečném požehnání přítomní poblahopřáli P. Misařovi k jeho jmeninám a také gratulovali naší dlouholeté farnici Marii Koblihové ke kulatému životnímu jubileu.

Na závěr uvádíme citaci arcibiskupa dr. Karla Kašpara, který navštívil bělčický kostel v roce 1933: „Bělčický kostel je krásný a dej Bůh, aby v něm našli všichni budoucí, co v něm nacházeli všichni minulí – pokoj srdce, klidné svědomí, sílu v bolestech, pokornou duši v radostech, ke všem pracem Boží požehnání, ve všech pohromách válečných i živelních nové vzkříšení.

Za bělčickou farnost Marie Křivková

Interiér kostela sv. Petra a Pavla v Bělčicích; Foto: Jindřich Křivka

Detail oltářního obrazu sv. Petra a Pavla; Foto: Jindřich Křivka