Sbírka na sdělovací prostředky proběhne 13. listopadu

20.10.2022 Petr SAMEC

V neděli 13. listopadu 2022 proběhne celorepubliková kostelní sbírka, jejíž výtěžek bude určen katolickým sdělovacím prostředkům. Jednotlivá média si mohou podat žádost o příspěvek z této sbírky do 9. prosince 2022.

Sdělovací prostředky, ať už jsou to tištěná média, rádio, televize či internetové portály, tvoří nedílnou součást našich životů. Díky katolickým médiím jsme pravidelně informováni o dění v církvi doma či ve světě. Sdělovací prostředky jsou také významnými evangelizačními a pastoračními nástroji. Česká biskupská konference proto vyhlašuje na 33. neděli v mezidobí, která letos připadá na 13. listopadu, kostelní sbírku, jejíž výtěžek bude určen právě na sdělovací prostředky. Jednotlivá média si mohou podat žádost o příspěvek ze sbírky za splnění následujících podmínek:

  • jedná se o katolické médium s naddiecézním přesahem (tištěné či elektronické), které slouží k hlásání evangelia, katechezi či křesťanské výchově;
  • žadatel o příspěvek poskytne i předpokládané využití prostředků formou konkrétního projektu;
  • podmínkou pro podání žádosti o příspěvek ze sbírky v následujícím roce je vyúčtování předchozího příspěvku;
  • žádost bude obsahovat doporučení biskupa s hlasovacím právem;
  • žádost musí být doručena do 9. prosince 2022 na Českou biskupskou konferenci na adresu: CSILic. Monika Klimentová, vedoucí tiskového střediska, Thákurova 3, 160 00 Praha 6.

O rozdělení výnosu sbírky rozhodne plenární zasedání ČBK, podklady pro rozhodnutí PZ ČBK připraví Stálá rada.

Ke stažení: Text výzvy, která by měla být čtena v závěru bohoslužeb v neděli 6. listopadu.

Ke stažení: Text podmínek žádosti o příspěvek.

Přiložené soubory