REPORTÁŽ: jáhenské svěcení Pavla Kasala

20.07.2021 Petr SAMEC

V sobotu 17. července od 10:00 přijal vzkládáním rukou Otce biskupa Vlastimila jáhenské svěcení Pavel Kasal. Fotografie z obřadu najdete ve fotogalerii ZDE.

Foto: Mirka Dolanská / Člověk a víra

Obřadu v zaplněně katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích se zúčastnilo mnoho kněží nejen z českobudějovické diecéze, ale také seminaristé z Českých Budějovic, Prahy, Olomouce a Říma. Nejvýznamnějšími hosty obřadu byli vicerektor Papežské koleje Nepomucenum P. Vojtěch Novotný a rektor Arcibiskupského semináře Praha P. Jan Kotas. Slavnosti se zúčastnili také farníci z Kamenného Újezdu, Humpolce, Vodňan a dalších míst. V promluvě Otce biskupa Vlastimila zaznělo mimo jiné:

Foto: Radek Gális

„…Milý spolubratře Pavle, odpověď na Boží volání jsi postupně objevoval ve svém srdci a projevem své víry jsi vyjádřil souhlas s Jeho vůlí. Tvoje vnitřní odhodlání, intimní přátelství s Kristem, Tě dovedlo k odvaze dnes, před biskupem, vstoupit do jeho plánu spásy.

Uvědom si, že mezi jeho nesmírným darem, který dnes přijímáš a Tvými dovednostmi, existuje obrovská disproporce, která v Tobě může probouzet i pocit nedostatečnosti. Bůh Tě ale zná, a proto není důvod, abys Ho jakkoliv omezoval v konání jeho vůle a plně se odevzdal do jeho služby.

Neměj strach rozdávat z bohatství Tvého srdce zvláště lidem, kteří Ti nemohou splácet, ať to nejlepší z Tebe je k užitku pro ty nejchudší, nejzranitelnější, slabé a na okraji společnosti. Za okamžik se staneš příjemcem velkého daru, měj vždy na paměti svou křehkost a své slabosti. Ne sobectví, ale pokora srdce, jak nás k tomu vybízí sv. Pavel v dnešním čtení, ať Tě provází při uchovávání přijatého daru.

Buď opatrný a ostražitý ve svých vztazích i v autentickém svědectví života. Kéž příklad a přímluva Panny Marie Budějovické, do jejíž mateřské ochrany Tě dnes svěřuji, společně i s celou naší diecézí, nám všem pomáhá konat dobré skutky, které poslouží našim bratřím a sestrám na cestě k Bohu. Amen.“

Po vysvěcení poděkoval nový jáhen Otci biskupovi za duchovní i materiální podporu, všem učitelům a kněžím, kteří mu po celé období sedmi let studia předávali znalosti, rady, zkušenosti a posilovali jej na jeho cestě. Závěrečné poděkování patřilo rodině Pavla Kasala, zvláště mamince, tatínkovi a třem sestrám: „Vždy, když jsem potřeboval Vaši podporu, tak jsem od Vás tu podporu dostal, a to v míře mnohem větší, než bylo potřeba. Děkuji Vám všem!“

Na závěr převzal Pavel Kasal ustanovení k jáhenské službě v Římskokatolické farnosti – děkanství u kostela sv. Mikuláše v Českých Budějovicích.

Foto: Petr Samec