Svatováclavské výročí

24.09.2019 Miroslav Bína

28. 9. 2019, ČR; Kníže Václav, jehož si v těchto dnech připomínáme, je ikonou českého národa. Do podvědomí našich předků se vepsal jako dobrý panovník a současně jako světec. Nad jeho osobností se zamyslel historik Martin Weis.

Již tuto sobotu 28. září se také ve Staré Boleslavi uskuteční Národní svatováclavská pouť. Hlavním celebrantem mše svaté v 10.00 bude apoštolský nuncius v ČR, arcibiskup Charles D. Balvo. Současně si připomeneme deset let od návštěvy papeže Benedikta XVI.v České republice.

PÁTEK 27. ZÁŘÍ 2019

  • 13.00 – Putování Prahou s Palladiem země České
  • 17.00 – Svatováclavské duchovní zastavení na Václavském náměstí v Praze
  • 18.15 – Odjezd relikvie sv. Václava z Arcibiskupství pražského za vyzvánění zvonů
  • 19.00 – Přivítání relikvie sv. Václava v Brandýse nad Labem pod zámkem – průvod do Staré Boleslavi a koncert v kostele Obrácení sv. Pavla
  • 20.30 – Odhalení busty papeže Benedikta XVI. na náměstí sv. Václava

SOBOTA 28. ZÁŘÍ 2019

  • 7.00 – Mše svatá na hrobě sv. Václava ve svatovítské katedrále v Praze a v děkanské zahradě ve Staré Boleslavi
  • 8.30 – Mše svatá v kryptě sv. Kosmy a Damiána v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi
  • 10.00 – Poutní mše svatá na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi – hlavní celebrant a kazatel Mons. Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v ČR (mši svatou přenáší v přímém přenosu Česká televize)
  • 14.00 – Modlitba za národ u Palladia země České v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi
  • 18.00 – Mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze 

(Zdroj: ČBK, TF JU)