PŘIPOJTE SE! Dny vděčnosti zdravotníkům jsou prodloužené přes Vánoce!

10.12.2021 Petr SAMEC

Prodloužili jsme čas, kdy můžete přinést malou pozornost, vzkaz nebo obrázek pro zdravotníky!

Během vánočních svátků můžete malý dárek přinést s sebou na bohoslužby do kostelů v Českých Budějovicích a po novém roce je posbíráme a dovezeme do nemocnice v Českých Budějovicích. Prosíme, aby to byly trvanlivé věci a pokud možno již zabalené. Balíčky můžete nechat v sakristii. Děkujeme!

Ostatní farnosti v naší diecézi se mohou inspirovat a posbírat balíčky s poděkováním pro zdravotníky ve svých farnostech a dovézt po novém roce do své spádové nemocnice nebo předat na zdravotnické středisko. 

Pastorační středisko při Biskupství českobudějovickém vás všechny zve a prosí, abyste se zapojili do akce „Dny vděčnosti zdravotníkům“, kterou tento rok opět pořádáme ve spolupráci s Národním centrem pro rodinu a Rodinným svazem. Minulý rok na jaře jsme jako pilotní projekt do tří nemocnic dovezli podporu a povzbuzení formou balíčků pro zdravotníky. Čekala nás velká vděčnost. Proto budeme tuto akci opakovat a rozšiřovat, neboť zdravotníci si to  zaslouží.

Zveme vás ke spolupráci. Pomozte prosím následujícími způsoby:

1.       Propagujte akci ve vašem okolí i všude, kde můžete (facebook, webové stránky, infocentra, farní společenství, nástěnky v kostelích….)

2.       Zapojte se aktivně tím, že zorganizujete sběr pozorností pro zdravotníky a:

a) odvezete je pak v dalším týdnu do vaší nemocnice. (Můžeme vám pomoci s komunikací mezi vámi, farností a nemocnicí či zdravotním střediskem)

b) nebo balíčky přivezte (nebo pošlete na) Pastorační středisko (Široká 27, České Budějovice ve všední dny v čase od 8:00 do 15:30 mimo 23. – 2. 1. 2022) a my je pak předáme v nemocnici.

Pokud Vás napadnete jiná forma spolupráce, určitě se ozvěte. Kontaktní osobou v naší diecézi je Martina Fürstová (731 402 820).

(plakát ve vysokém rozlišení si můžete stáhnout po kliknutí na obrázek níže)

 

Více o akci „Dny vděčnosti zdravotníkům“

„Blbá nálada“, nevděčnost a někdy až agrese vůči zdravotníkům aktivizovala tři největší střešní prorodinné organizace k vyhlášení „Dnů vděčnosti zdravotníkům“, které proběhnou v celé České republice ve dnech 13. – 19. prosince 2021. Rodinný svaz ČR, Síť pro rodinu a Unie center pro rodinu a komunitu chtějí zastupují více než 300 organizací a chtějí vyjádřit uznání těm, kteří pečují o naše zdraví, jsou v první linii a v těchto dnech jsou i těmi, kdo o naše životy doslova bojují.

„Ve dnech, kdy se všichni upínáme ke svátkům, dnům volna a času s rodinou, je celá skupina lidí, kteří tuto vyhlídku určitě nemají – zdravotníci. Nemocnice praskají ve švech a vidina lepších časů je na hony vzdálená,“ říká předseda Rodinného svazu ČR Jan Zajíček, „místo díků letos vnímáme lavinu urážek, arogance a nevděku. Dny patří těm, kdo nehledí na své pohodlí a slouží bez rozdílu všem potřebným. Mnohdy vidí zbytečně zmařené životy a přes všechno úsilí jsou těmi poraženými. Proto jim vyjadřujeme velké díky: Jste pro nás darem!“ Za Rodinný svaz ČR se do akce zapojí členská centra pro rodinu působící ve 14 krajích ČR.

Svůj pohled připojuje prezidentka Sítě pro rodinu Rut Kolínská: „Kromě vděčnosti zdravotníkům za jejich výjimečné nasazení patří obrovský dík i řadě těch, o kterých se nemluví, těm, kdo vytrvale pečují o osamocené nemocné, o lidi v nouzi či bez domova. Přinášejí jim záchranu i naději uprostřed rozbouřených časů pandemie.“

Za Unii center pro rodinu a komunitu vyjadřuje vděk předsedkyně Edita Kozinová: „Nesmírně obdivuji zdravotníky a další pomáhající profese za jejich nasazení v boji o naše životy. Obdivuji je nejen za jejich fyzickou pomoc, ale v poslední době zejména za tu mentální. Jako vystudovaná zdravotní sestra a učitelka ošetřovatelství uvnitř cítím velkou potřebu pomoci právě zdravotníkům v první linii. Z důvodu své nemoci nemohu fyzicky pomáhat, ale rozhodně neustanu v podpoře a pomoci té sociální a duševní. V tuto chvíli alespoň vzdálenou podporou Dnů vděčnosti zdravotníkům. Tisíceré díky za Vaši pomoc nám všem.“

Veřejnost se může do Dnů vděčnosti zdravotníkům symbolicky zapojit připevněním náplasti se srdíčkem na oblečení, přípravou přáníček, obrázků a vzkazů pro zdravotníky; nebo předáním pozorností dle úvahy. V rámci ČR se veřejnost může informovat u center pro rodinu, mateřských a rodinných center ve svých regionech.

Trojice organizací směřuje své poděkování ke zdravotníkům, záchranných složkám, ošetřovatelům, sociálním pracovníkům, učitelům a očím skrytým pečujícím osobám a všem, kdo se v těchto dnech chovají zodpovědně a jakkoli pomáhají ke zvládnutí pandemie.

 

Přiložené soubory