PŘIHLASTE SE na letní setkání dětí a mládeže DEMDAAL!

15.03.2024 Petr SAMEC

I v letošním roce přicházíme s nabídkou letního setkání pro děti a mládež – letos pod názvem „PROJEKT TAU“. Setkání zajišťuje DEMDAAL z.s. ve spolupráci s Římskokatolickou farností Prachatice, Netolice a Strunkovice nad Blanicí.

Všechny podrobnosti kolem DEMDAAL z.s. naleznete na webových stránkách www.demdaal.cz. Na těchto   stránkách jsou v elektronické podobě k dispozici také veškeré informace, přihláška a další formuláře.
Protože jsme nezisková organizace, chtěli bychom Vás tímto poprosit o sponzorování naší činnosti, budeme vděčni za jakýkoli finanční dar, který je možné zaslat na číslo účtu 235061684/0300 u ČSOB. Samozřejmostí pak bude vystavení sponzorské smlouvy. Bude tak umožněna i účast dětem, pro které by setkání bylo obtížně dostupné. Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Letní setkání dětí a mládeže 2024: „PROJEKT TAU“

Termín: 28. 7. – 7. 8. 2024
Místo: Rekreační středisko Eustach, Těmice 91, 394 96. Jedná se o chatkový rekreační objekt (navazující na bývalou hájenku) uprostřed hlubokých lesů poblíž Kamenice nad Lipou, ubytování v chatkách po 4–6 osobách, starší děti v podsadových stanech.
Program: Společně se účastníme her, soutěží, tvořivých, sportovních a hudebních aktivit, duchovních témátek a bohoslužeb.
Věkové omezení: Setkání je určeno pro děti od ukončené první třídy ZŠ, horní věková hranice je omezena 18. rokem, pro děti vyšších tříd ZŠ a pro dospívající mládež je připraven samostatný program.
Cena: základní: 4 100,- Kč/dítě, sponzorská: 4 800,- Kč/dítě.
Pokud by byla výše ceny překážkou účasti Vašeho dítěte na tomto setkání, kontaktujte prosím svou katechetku nebo hlavní vedoucí R. Novákovou – určitě najdeme řešení. Informujte se prosím také u svých zdravotních pojišťoven, některé přispívají na táborové pobyty dětí.
Finanční částku bude nutné uhradit na účet DEMDAAL z.s., číslo 235061684/0300 u ČSOB nejpozději do 15. 4.2024. Jako variabilní symbol uveďte prosím datum narození dítěte (v případě platby za sourozence pouze jednoho z nich) jako osmimístné číslo ve tvaru den, měsíc, rok a do zprávy pro příjemce napište letní setkání a jméno dítěte.
Pokud budete mít zájem o vystavení faktury (v případě proplácení zaměstnavatelem), je nutné o ni požádat mailem na adrese jednatel@demdaal.cz Je potřeba sdělit všechny náležitosti požadované k vystavení faktury, přesné fakturační údaje, případně konkrétní text, který má být na faktuře uveden.
Storno podmínky: Pokud neúčast přihlášeného dítěte bude nahlášena do 10. 6. 2024, bude vráceno 100% ze zaplacené částky, při nahlášení neúčasti mezi 11. 6. – 5. 7. 2024 bude vráceno 50% a při nahlášení neúčasti mezi 6. 7. – 30. 7. 2024 bude vráceno 20% ze zaplacené částky. Věříme, že toto opatření pochopíte.
Kontakt: Růžena Nováková, tel. 728 375 786, mail: ruzenka@demdaal.cz nebo ruze.nov@seznam.cz
Další informace: V průběhu setkání nebude vyhrazen návštěvní den. Počítejte prosím s tím, že děti bude potřeba do areálu Eustach dovézt a stejně tak je i vyzvednout. Přivezte prosím své děti v neděli 28. 7. 2024 přímo do rekreačního areálu, a to mezi 18:00– 19:00 hod. Vyzvednout dítě v areálu na Eustachu bude potřeba ve středu 7. 8. 2024 mezi 14:00 – 16:00 hod.
Na přihlášku také napište všechny Vaše poznámky či připomínky týkající se Vašeho dítěte, případně přání Vašich dětí. Řádně vyplněnou přihlášku odevzdejte svému učiteli náboženství, pošlete na mail ruze.nov@seznam.cz, nebo písemně na adresu Růžena Nováková, Nová 259, 384 26 Strunkovice nad Blanicí.
Dále musíte vyplnit a odevzdat souhlas se zpracováním osobních údajů (s datem roku 2024) a kopii posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci vyplněného lékařem (platnost 24 měsíců od data vystavení lékařem). Formuláře najdete na webu www.demdaal.cz
Důležité upozornění: Přihlášku prosím odevzdejte co nejdříve, abychom měli přehled o počtu zájemců. Účastníky setkání můžeme přijímat pouze do naplnění kapacity. Přihláška je platná až po zaplacení účastnického poplatku.

Další potřebné organizační informace budou přihlášeným zájemcům včas oznámeny. V případě dotazů kontaktujte prosím hlavní vedoucí R. Novákovou.

S pozdravem organizátoři setkání