Pracovní setkání dobrovolných Charit

17.10.2022 Petr SAMEC

V sobotu 8. října 2022 se uskutečnilo setkání ředitelů dobrovolných Charit Českobudějovické diecéze.

Foto: Stanislava Vitoňová

V sídle Diecézní charity České Budějovice (DCHCB) se sešli zástupci osmi ze současných deseti dobrovolných Charit s ředitelem Diecézní charity České Budějovice Jiřím Kohoutem, prezidentem Diecézní charity ČB P. Stanislavem Brožkou, koordinátorkou spolupráce s Charitami Radkou Fraňkovou a diecézní koordinátorkou Tříkrálové sbírky Marií Vaňo. Význam setkání podpořili svou přítomností českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil a generální vikář Českobudějovické diecéze Mons. David Henzl.

Setkání se neslo v příjemné a tvůrčí atmosféře. Ředitel DCHCB Jiří Kohout ve své prezentaci pojednal o historii Diecézní charity ČB i dobrovolných Charit, o současném úsilí vedení Diecézní charity ČB o srozumitelnou strukturu, propojení s církví, kvalitu a efektivnost a společné dílo, které má jediný cíl, a tím je pomoc lidem v nouzi. Pan ředitel Kohout seznámil ředitele dobrovolných Charit se změnami, které se jich týkají od příštího roku. Jedná se o zrušení právní subjektivity dobrovolných Charit, organizační začlenění pod místní profesionální Charity a sjednocení názvů dobrovolných Charit. Setkání ukončila rozsáhlá diskuse. V průběhu setkání dostali slovo i jednotliví ředitelé dobrovolných Charit, kteří hovořili o své činnosti. 

Foto: Stanislava Vitoňová

Na setkání navázala mše svatá sloužená prezidentem DCHCB P. Brožkou v kostele Panny Marie Bolestné v Dobré Vodě u Českých Budějovic. Každý měsíc zde P. Stanislav obětuje jednu mši svatou za dvě profesionální Charity (tato mše svatá byla sloužena za Charitu Písek a Charitu Tábor) a za všechny dobrovolné Charity. Kéž Pán Bůh žehná celému dílu!

Foto: Stanislava Vitoňová

Text: Stanislava Vitoňová