Práce na varhanách pokračují

23.07.2018 Miroslav Bína

V restaurátorských dílnách Ing. Martina Poláčka stále intenzivně probíhají práce na opravě a elektrifikaci velkých varhan kostela sv. Jana Nepomuckého v Českých Budějovicích.

Snímky Petr Novotný

Po detailním rozebrání nástroje bylo zjištěno, že původní konstrukce vzdušnice je jiná, než dochované prameny a projekt předpokládaly a než bylo u výrobce, firmy Schifiner, která varhany v roce 1916 dokončila, obvyklé. Tím vznikly kolektivu restaurátorů značné komplikace, protože bylo nutné vymyslet novou, netradiční koncepci řešení, nové výrobní technologie a toto unikátní řešení skloubit s původním nástrojem tak, aby byly zachovány a nezměněny veškeré původní díly, jako vzdušnice, píšťaly, vzduchové hospodářství, hrací stůl atd. Pouze nefunkční čistě pneumatické ovládání bude nahrazeno elektropneumatickým, což si vyžádá výrobu a osazení více než 1000 elektromagnetů. Taktéž se vyrábějí a montují kuželkové ventily, kterých bude v nástroji bezmála 3000.

Píšťaly jsou v tomto obrovském unikátním nástroji rozmístěny na 12 vzdušnicích, přičemž nejmenší píšťaly mají velikost pouze několik milimetrů, největší pak cca 5 metrů a u takových musí vzduch do nich vpouštět dva elektromagnety.

Pro tuto upravenou koncepci je potřeba také vyrobit doslova tisíce souvisejících součástek a vyrábějí se i další vložené aparáty a relé. Zpětná montáž začne probíhat v letošním roce, práce probíhají postupně a velmi pečlivě, aby varhany mohly bez problémů sloužit další staletí.

Za opravu tohoto velkolepého nástroje, která probíhá od roku 2014, byly již uhrazeny 4 miliony korun, stále však chybí téměř 500 tisíc korun. Prosíme o případné dary, pro podnikatele je samozřejmostí potvrzení pro daňové účely. Číslo transparentního účtu, určeného pro financování opravy, je: 373 215 33 99 / 0800.

(Autor článku: Petr Novotný)