POZVÁNKA: Slavnostní otevření kostela sv. Prokopa ve Strakonicích po rekonstrukci

23.11.2022 Petr SAMEC

Po více než dvou letech se veřejnosti 25. listopadu 2022 znovu otevře kostel sv. Prokopa ve Strakonicích. Sakrální stavba spojená od počátku s dějinami strakonického hradu a řádu johanitů (Maltézských rytířů) je skvostem z duchovního, architektonického i uměleckého pohledu. Komplexní rekonstrukce za více než 57 mil. Kč byla z 95 % financována z prostředků programu IROP. Zbývající asi 3 mil. Kč se podařilo získat díky štědrosti mnoha dárců; 1 mil. Kč věnovalo Město Strakonice. Obrázky z rekonstrukce kostela sv. Prokopa najdete ve fotogalerii ZDE.

Kostel sv. Prokopa ve Strakonicích; Foto: Jana Kurková

Připraven je bohatý program pro veřejnost

V pátek 25. listopadu od 15:30 bude v kostele krátká přednášku PhDr. Romana Lavičky, Ph.D. z Národního památkového ústavu o tom, co se odehrálo během oprav pohledem památkáře. Poté dostanou lidé možnost prohlédnout si kostel včetně nově zpřístupněných prostor. Páteční program završí od 17:30 slavnostní bohoslužba předsedaná českobudějovickým biskupem ThDr. Vlastimilem Kročilem, Ph.D. a v závěru zazní krátký varhanní koncert. V sobotu 26. listopadu bude kostel otevřen od 13:00. Připraveny jsou tři komentované prohlídky (13:30; 15:00; 16:30). Sobotní den zakončí od 19:00 Večer chval, kterým účastníky provede strakonická farní kapela NESTRACH.

Jedním z cílů rekonstrukce bylo zvýšení návštěvnosti této významné strakonické památky. Nově tedy bude možné vstoupit do celého zadního traktu kostela a při významných příležitostech nabídne farnost i prohlídky dalších prostor. Samozřejmostí bude možnost objednání komentovaných prohlídek. Vstupné se v kostele nebude vybírat, ale farnost velmi uvítá dobrovolné příspěvky a dary na provozní náklady.

Stavební práce trvaly přes 2 roky

Příprava projektu začala již v roce 2015 a řemeslníci pracovali od léta 2020. V rámci rekonstrukce došlo ke statickému zajištění jižní stěny a některých částí věže kostela. Obnoven byl celý plášť fasády včetně věže, její střechy a krovů. Dokončila se též část střechy lodi kostela na severní straně. Na jižní stěně byla barokní přístavba na krakorcích uvedena do původní barevnosti a tím se barevně odlišila od zbytku budovy. Generální opravou prošla také vstupní terasa se schodištěm.

V interiéru proběhla výměna elektroinstalace a bylo instalováno odpovídající zabezpečovací zařízení. Obnoveny byly dřevěné konstrukce (schodiště, podlahy) i omítky, včetně výmalby. Nově byla pořízena mříž pro zabezpečení celodenního přístupu.

Restaurátoři odkryli a obnovili nástěnné malby a výzdobu klenby z gotického, renesančního i barokního období. Dnes tak můžeme znovu spatřit řadu zajímavých uměleckých detailů z historie a vývoje kostela. Během oprav bylo také objeveno zazděné gotické sedile v jižní stěně presbytáře. Díky vyčištění a opravě oken a vitráží celý kostel zazářil v novém světle.

Z oprav mobiliáře nejvíce upoutá obnovená původní barevnost oltářů. Dále byly opraveny lavice, zrestaurovány obrazy, nábytek v sakristii a také historické předměty do nově zřízené expozice. Renovací prošly i varhany, které byly celé rozebrány a sanovány proti červotoči; byly u nich opraveny všechny mechanické závady a po složení byly opět naladěny.

V prostorách nad sakristií a jižní lodí byla zpřístupněna dříve nedostupná místa, ve kterých vznikly výstavní prostory a depozitáře. Jedná se o část historicky velice zajímavou s ohledem na její stavebně historický vývoj i využití v minulosti – od obranné funkce až po bydlení. Nacházíme zde například jedinečné dřevěné prvky z r. 1287.

Gotické sedile v jižní stěně presbytáře – původní stav; Foto: Jana Kurková

Stejné místo po rekonstrukci; Foto: Jana Kurková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financování

Práce byly rozděleny do dvou projektů. Celkový rozpočet činil téměř 57 mil. Kč rozdělených na jeden projekt ve výši 55,25 mil. Kč a druhý za 1,7 mil. Kč. Dotace EU prostřednictvím IROP činily 52,48 mil. Kč a 1,62 mil. Kč (celkem 54, 1 mil. Kč). Zbytek (cca 3 mil. Kč) financovala farnost. Největší částky nákladů směřovaly do restaurování mobiliáře (cca 16,6 mil. Kč), restaurování nástěnných maleb (cca 12,6 mil. Kč) a opravám stavebního charakteru (cca 12,5 mil. Kč). Renovace varhan přišla cca na 2,5 mil. Kč.

Poděkování dárcům

Pro farnost, která má příjmy pouze od dobrodinců, nebylo snadným úkolem sehnat potřebný obnos na spoluúčast ve výši téměř 3 mil. Kč. Mezi náklady projektu navíc patří i úroky z úvěru (realizaci je totiž nutno předfinancovat a úroky nejsou uznatelným nákladem). Jedná se o více než 0,8 mil. Kč a celkové výdaje farnosti se tak přiblížily ke 4 mil. Kč. Hledání podporovatelů bylo komplikováno nejprve tzv. covidovou situací, následně válečnou krizí a obavami z růstu cen a nákladů, a zároveň také inflací. Před zvyšujícími se úroky z úvěru zachránilo farnost Biskupství českobudějovické, které v závěru projektu převzalo břemeno předfinancování formou zápůjčky.

Nelehkou situaci pomohla řešit dobrota dárců. Částkou 1 mil. Kč přispělo Město Strakonice. Dary dalších fyzických a právnických osob v období oprav činily 1,44 mil. Kč (z toho na účet veřejné sbírky dorazilo téměř 100 tis. Kč). V nedělních kostelních sbírkách se na opravu chrámu vybralo 210 537 Kč. Celkem se zatím podařilo získat 2,65 mil Kč a zbývající sumu (do celkových 4 mil. Kč) bude farnost hledat s pomocí dalších dobrodinců.

Vděčnost farnosti patří všem dárcům finančních prostředků v jakékoliv výši, ale také dobrovolníkům a všem, kdo dílo duchovně podporovali svou modlitbou.

Byly zrestaurovány všechny nástěnné malby; Foto: Jana Kurková

Poděkování dodavatelům prací

S ohledem na hospodářskou situaci se už při výběrovém řízení na dodavatele ukázalo, že požadované práce za předpokládanou cenu nebude možné realizovat. Bohužel tak muselo dojít k vypuštění některých zbytných částí projektu. Nakonec se díky tomu podařilo vše zvládnout podle schváleného rozpočtu.

Stavební práce provedla firma VIDOX s.r.o., nástěnné malby restauroval Mgr. Josef Novotný s kolektivem, oltáře a kazatelnu Mg.A. David Blahout, okna paní Monika Zborníková Vintrová, varhany Peter Nožina, lavice v lodi kostela firma Ronowood s.r.o. Brno, lavice v presbytáři a na kůru firma RE s.r.o. Praha, obrazy firma Pastiglia s.r.o. Brno, sochy a kříže Agentura „Jan Zrzavý“ s.r.o., kovové liturgické předměty PHK Ateliér s.r.o., kamenné prvky Jan Kříž a mříž vyrobil Luděk Červenka. Do zdárného uskutečnění bylo zapojeno mnoho dalších osob.

(tiskovou zprávu Římskokatolické farnosti Strakonice redakčně upravil Petr Samec)