POZVÁNKA – POCTA BL. KARLOVI I.

Zveme vás do katedrály sv. Mikuláše v pondělí 17.8. od 17:00 na mši sv. s instalací relikviáře blahoslaveného Karla I. Rakouského, posledního císaře Rakousko-Uherské monarchie a také posledního českého krále (Karla III.). Hlavním celebrantem bude J. E. Mons. Vlastimil Kročil, diecézní biskup.

Účastníci obřadu si budou moci poprvé prohlédnout relikviář vytvořený zvláště pro tuto příležitost. Relikviář je dílem uměleckého kováře a restaurátora Pavla Sršně, který pracoval podle výtvarného návrhu děkana katedrální kapituly u sv. Mikuláše P. Dr. Zdeňka Mareše, ThD. Základem relikviáře je kříž postavený na čedičové „kupce“ pocházející z hory Říp. Kříž symbolizuje Karlovu pevnou víru a odevzdanost do Boží vůle. Čedičová kupka z české národní hory pak symbolizuje Karlův vztah k České zemi. V katedrále bude při příležitosti instalace relikviáře umístěn také obraz bl. Karla I. Olej na plátně o rozměrech 120 x 80 cm zpodobňuje Karla I. jako posledního českého krále v ornátu a s insignií Řádu Zlatého rouna. Autorem obrazu je děkan Katedrální kapituly u sv. Mikuláše P. Dr. Zdeněk Mareš, ThD.

Obřadu se zúčastní také členové české a rakouské komendy „Řádu sv. Jiří – evropského řádu Domu Habsbursko-Lotrinského“ a příslušníci čtyř klubů vojenské historie z Čech a Rakouska. Plukovní prapory historických rakousko-uherských jednotek budou na závěr dekorovány pamětními stuhami za doprovodu čestných salv.