Pozvání na Extrémní křížovou cestu v Borovanech

07.03.2024 Petr SAMEC

Vážené sestry a bratři!
S radostí vám nabízíme možnost zúčastnit se i letos Extrémní Křížové cesty (EKC) v Borovanech.

Jedná se o noční křížovou cestu, která se absolvuje pěšky po předem určené trase. Letos bude připravena okružní trasa z Borovan do Borovan v celkové délce 43 km. Zahájena bude v pátek 22. března v kostele Navštívení Panny Marie v Borovanech mší svatou v 18:00. Po mši bude krátký briefing na seznámení se s trasou a hned poté se účastníci vydají na cestu. Pro bližší informace napište na e-mail lukmark@seznam.cz, nebo zavolejte na telefon 737 648 000.
EKC je určena především pro osoby, které jsou fyzicky aktivní, zdravé, zvyklé na fyzickou námahu. Je třeba vzít v úvahu, že cesta v noci je mnohem náročnější a únavnější než v průběhu dne a je třeba být na to fyzicky a psychicky připravený. Doporučené vybavení na cestu: nápoje a potraviny, teplá bunda, čepice, rukavice, dobré boty, pláštěnka, baterka (nejlépe vpředu „čelovka“) a ruční svítilna, náhradní baterie, plně nabitý mobilní telefon, reflexní prvky nebo vesta. Zájemci si mohou připravit vlastní dřevěný kříž.

Důležité! Účast na EKC je na vlastní nebezpečí!
Organizátor neposkytuje pojištění ani lékařskou péči. Bezpečnost na trase bude záviset hlavně na vás samotných. Řiďte se obecnými pravidly silničního provozu. Během EKC se účastníci pohybují samostatně nebo ve skupinách méně než 10 osob. Během cesty platí pravidlo mlčení mimo zastavení křížové cesty. Respektujte toto pravidlo kvůli hlubšímu prožitku jednotlivce – hovor může rušit ostatní. Doporučujeme domluvit si individuální dopravu, která vás odveze z cesty, pokud nebudete schopni pokračovat. Před odjezdem informujte blízké o vaší účasti v EKC, dejte jim mapu a vysvětlete průběh trasy. EKC je individuální boj s cestou kříže a vlastními slabostmi.

Na EKC je potřeba se přihlásit!
Přihlášení účastníci obdrží plán trasy s podrobnými informacemi a s texty rozjímání pro jednotlivá zastavení. Přihlašování je možné na lukmark@seznam.cz, na telefonu 737 648 000, nebo formou zprávy na facebookovém profilu „Extrémní křížová cesta Borovany“

***

Co je EKC?
Výzva – Kdo jde na EKC neví, jestli dojde. Když se rozhodneme jít do neznáma, tak přicházíme o určitou jistotu. Tato nejistota pak vede k setkání s Bohem.
Cesta – Člověk je jednota těla a duše. Když vyjdeme, tak uvedeme celého člověka do modlitby. Je to způsob askeze, která otevírá člověka a směřuje ho na Boha. Odcházíme z toho, co známe, do toho, co neznáme.
Námaha – Během cesty může přijít okamžik, kdy mi začíná být špatně. Něco začíná bolet, mrznu, zabloudil jsem, usínám, jsem unavený… Přichází otázka: „Mám jít dál, a jestli ano, tak proč?“. Je to velmi důležitá otázka. Tato otázka může vést k Bohu. Jestliže jdu kvůli Bohu, tak je to víra.
Setkání – Jestliže jsem přijal tuto výzvu, tak jdu touto cestou, bojuji s únavou. To je smysl EKC, Tvé individuální setkání s Bohem. Po tomto setkání se může v mém životě vše změnit.

Základy EKC:
Mše sv. – Eucharistie je projevem nekonečné lásky Boha.
Cesta – Musí být náročná, mimo hlavní cesty, minimálně 40 km dlouhá. Fyzická únava je nutná.
Noc – EKC je v noci. Noc je více soukromá, v noci je to daleko těžší. V noci člověk může zbloudit, v noci panuje nejistota.
Samota – Ježíš šel sám. EKC člověk prožívá sám.
Mlčení – Pomáhá soustředit se na cíl.
Rozjímání – EKC je duchovní cestování, rozjímání jsou připravená pro takovou cestu.

Krátká historie EKC
EKC se zrodila v Polsku v roce 2009. Její první trasa vedla z Krakova na Kalwarii Zebrzydowskou. Postupně se tato akce začala rozšiřovat do takových rozměrů, že se jí v roce 2018 zúčastnilo 100 tisíc lidí. Zvláštní požehnání získali účastníci dokonce od papeže Františka. EKC se postupně rozšiřuje i mimo Polsko. Zkušenost manželky jednoho účastníka: „Přišel a zeptal se, jestli může jít jednou za měsíc na EKC. Řekla jsem si: blázen, ale ať jde. Nevím, jak to funguje, ale od té doby, co chodí, je nějak lepší.“
Další informace najdete na stránkách www.edk.org.pl nebo na facebookových stránkách „Extrémní křížová cesta Borovany“.

P. Ondřej Urbisz, Borovany