Požehnaný ležák

14.09.2021 Petr SAMEC

Včera dopoledne požehal Otec biskup Mons. Vlastimil Kročil na varně pivovaru Budějovický Budvar zvláštní várku světlého ležáku.

Foto: Budějovický Budvar

Významnému okamžiku byli přítomni také sládek pivovaru Adam Brož, ředitel Diecézní charity České Budějovice Jiří Kohout a děkan Katedrální kapituly u sv. Mikuláše P. Zdeněk Mareš. Tento obřad se již stal tradicí, neboť letos se konal už po páté. Celkem 600 hektolitrů Požehnaného ležáku poslouží i letos dobré věci: během adventních trhů v Českých Budějovicích si lidé budou moci Požehnaný ležák zakoupit: výtěžek z prodeje tohoto piva bude i letos směřovat na dobročinné účely. V uplynulých letech získala Diecézní charita České Budějovice díky Požehnanému ležáku celkem 460 000,- Kč. Děkujeme všem, kteří v uplynulých letech zakoupením Požehnaného ležáku podpořili pomoc potřebným.

 

Foto: Radek Gális

 

Foto: Petr Samec