Požehnání zvonu pro Městys Přídolí

25.06.2020 Petr SAMEC

V sobotu 20.6. 2020 vykonal Prel. Mgr. Václav PÍCHA, JC.D., administrátor excurrendo ve farnosti Přídolí, požehnání novému zvonu pro Městys Přídolí.

Prel. Mgr. Václav PÍCHA, JC.D. vykonává požehnání při odlévání zvonu; Foto: Archiv Městyse Přídolí

Zvon z dílny ZVONAŘSTVÍ MICHAL VOTRUBA v Myslkovicích má hmotnost cca 310 kg, tón c2 a průměr 79,5 cm – patří mezi dosud největší zvony z této dílny. Zvon byl ulit při příležitosti 800. výročí od první zmínky o existenci Přídolí. Na jeho financování se výrazně podíleli obyvatelé Přídolí, přídolští rodáci a další dárci – během pouhých 3 měsíců vybrali 240 000,- Kč. Zbytek potřebné částky věnoval městys Přídolí ze svého rozpočtu.

Zvon pro Přídolí hned po vyjmutí z formy (přední strana). Na financování se podíleli obyvatelé, rodáci i další dárci z Přídolí a Městys Přídolí; Foto: Michal Votruba

Obřadu se zúčastnil také starosta Městyse Přídolí pan Ing. Vítězslav JÍLEK, který řekl: „Věřím, že nový zvon bude svým zvukem občanům stále připomínat chvíli společného souznění celé obce, kdy se občané dokázali spojit a svými dary nechali vzniknout tomuto dílu. Zvon svým zvukem oživí nejen náš kostel, ale i každodenní život v obci, protože bude součástí věžního hodinového systému.“

Mistr zvonař Michal Votruba při odlévání zvonu pro Přídolí; Foto: Petr Samec

V požehnání otce preláta zaznělo: „Bratři a sestry, zvony jsou spjaty s životem Božího lidu. Jejich hlas vyzývá k modlitbě, svolává lid ke slavení bohoslužeb, oznamuje radostné i bolestné události v životě celého společenství i jednotlivců. Kdykoliv se shromažďujeme poslušni jejich hlasu, buďme si vědomi, že tvoříme jedno společenství s Kristem i mezi sebou navzájem. Ať nám to tato chvíle připomene…

…Všemohoucí, milosrdný Bože, prosíme Tě, požehnej tomuto dílu, kdy odléváme nový zvon pro farní kostel sv. Vavřince v Přídolí. A na přímluvu patrona naší přídolské farnosti – sv. Vavřince – žehnej všem dárcům a dobrodincům a také žehnej všem, kteří tento zvon připravili k odlití. Žehnej práci jejich rukou a daruj jim prosperitu. Ať toto dílo přinese užitek, aby nový zvon skutečně svolával lidi k modlitbě a povznášel jejich mysl k Tobě, našemu Stvořiteli a Nebeskému Otci. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Myslkovice 20.6.2020 – zleva Prel. Mgr. Václav PÍCHA, JC.D., mistr zvonař Michal Votruba a Ing. Vítězslav Jílek, starosta Městyse Přídolí; Foto: Petr Samec

Podle původního záměru měl být nový zvon na věž kostela sv. Vavřince umístěn při oslavách 800 let od první zmínky o existenci městyse, které byly plánovány na 7. – 9. 8. 2020. Kvůli pandemii Covid – 19 bude instalace zvonu provedena během odložených oslav 8. 8. 2021.

Text: Petr Samec