PETRA VOHLÍDALOVÁ získala Cenu Charity ČR za rok 2023

25.10.2023 Petr SAMEC

V pátek 20. října 2023 převzala paní Petra Vohlídalová Cenu Charity ČR za rok 2023 za své pracovní nasazení a otevřené srdce. Paní Vohlídalová působí jako vedoucí Domu sv. Pavla, který provozuje Charita České Budějovice. Slavnostní ceremoniál se konal v katedrále sv. Víta na Pražském hradě a předcházela mu mše svatá sloužená za charitní dílo a příznivce Charity.

Petra Vohlídalová; Foto: Charita Česká republika

Petra Vohlídalová zasvětila svůj profesní život práci pro lidi, kteří přišli o střechu nad hlavou. V tomto oboru se stala v našem regionu uznávanou kapacitou. Pro Charitu pracuje třináct let. Je předsedkyní Diecézního kolegia služeb pro lidi bez domova, členkou odborných pracovních skupin kraje a města a také vedoucí Domu sv. Pavla v Českých Budějovicích.
Dům sv. Pavla se specializuje právě na péči o lidi bez domova: provozuje azylový dům pro muže, noclehárnu a nízkoprahové denní centrum. Jedná se o největší zařízení svého druhu v kraji a v loňském roce tam pomohli v bezmála 30 tisících případů. Za roky svého působení se paní Vohlídalová stala dobrým duchem Domu sv. Pavla. Zachovává si klid, má velmi lidský přístup a je obdivuhodné, že ačkoli je v tomto náročném oboru tak dlouho, neztrácí trpělivost a nikdy nad nikým tzv. neláme hůl. „Chybu může udělat každý z nás a myslím, že v životě jsme všichni nějakou udělali, ale když máme pomocnou ruku, rodinu, kamarády, tak se chyby neprohloubí. Když ale nemáme třeba vůbec nikoho, tak stačí jedna maličkost, která nás dostane na dno,“ uvedla v jednom z rozhovorů.  Proto i jako vedoucí zůstává stále v kontaktu s klienty. Ví, jak důležité je aktivně zapojovat klienty do činností, které vyžadují pravidelnost a spolehlivost a jakým zážitkem je pro ně pocit úspěchu.
Zároveň je motivací a vzorem pro další zaměstnance, kteří oceňují její empatii a pochopení. Podřízení ani návštěvníci centra nemají strach se jí s čímkoli svěřit, požádat o radu nebo řešit nepříjemnou situaci. V práci se opírá o léty získané dovednosti a svou přirozenou touhu pomoci lidem v těžkých časech. Stejně tak dokáže motivovat a podpořit svůj dvanáctičlenný tým, vést ho k lepším výsledkům a diskutovat o změnách. Vše navíc zvládne odlehčit vtipem. „Myslíme si, že její dlouhodobé pracovní nasazení, a to, jaké je, by zasloužilo odměnu. Chceme dát najevo, že si jí považujeme jako vedoucí i jako člověka. Je prostě dobrá,“ uvádějí v nominaci její kolegové.
,,Kolegyně a jejího týmu v Domě sv. Pavla si velmi vážím. Její láska k práci, rodině i ke zvířatům se promítá i do pohledu na všechny lidi v nouzi, o které se pečlivě stará,“ dodává ředitel Charity České Budějovice František Nestával.
V rámci Charity se Petra Vohlídalová pravidelně účastní Tříkrálové sbírky a Sbírky potravin. Stála také u vzniku fundraisingového projektu Budějcká noclenka a podporuje Bezdomovecké divadlo. Charitu, především činnosti a fungování Domu sv. Pavla, prezentuje a vysvětluje jejich důležitost. Pomáhá i jiným neziskovým organizacím a projektům zaměřeným na osoby se zdravotním postižením, účastní se jako zdravotnice táborů, podporuje opuštěné psy. K tomu všemu jí ještě zbývá čas věnovat se vlastnímu vzdělávání – aktuálně si dodělává magisterský titul na vysoké škole.

Cena Charity Česká republika je udílena každý rok na podzim již od roku 2008. Je poděkováním a vyjádřením uznání za obětavou práci vynikajícím pracovníkům, dobrovolníkům či podporovatelům Charity. 

Tiskovou zprávu Diecézní charity České Budějovice upravil Petr Samec

Foto: Charita Česká republika

Dům sv. Pavla; Foto: Charita České Budějovice