Pastorační směrnice pro slavení Světového dne mládeže v místních církvích

14.06.2021 Petr SAMEC

Desítky let se mladé generace setkávají s biskupy v diecézích a slaví Světový den mládeže na diecézní úrovni. Papež František schválil 22. dubna 2021 nový dokument, který reflektuje důležitost a význam diecézního dne mládeže, zve ke společnému zapojení a doprovázení mladých lidí. Zasíláme vám odkaz na tento dokument – můžete si jej stáhnout ZDE.

Prosíme o prostudování, o jeho šíření (pastorační rady, misijní skupiny, evangelizační skupiny, modlící se skupiny apod.) a hledání možností, jak se do společného slavení Světového dne mládeže zapojit. Celá záležitost není jen úkolem diecézních center mládeže, ale každého věřícího, každé farnosti, každé řehole či hnutí, spolku nebo jiné organizace v dané diecézi.

Přiložme ruce k Božímu dílu, ať metodou synodality vytváříme podmínky, kdy mladí zakusí živou víru, opravdové svědectví a dobrou formaci pro své osobní rozhodnutí následovat Ježíše Krista. Své návrhy, postřehy zasílejte jednotlivým místním diecézním centrům mládeže.

Za modlitby, doprovázení mladých, za hledání a vytváření nových pastoračních cest děkuje

otec Kamil Strak a celá Sekce pro mládež ČBK

Přiložené soubory