Oznámení o úmrtí

17.11.2019 Miroslav Bína

S lítostí oznamujeme, že 16. listopadu 2019 zemřel ve věku nedožitých 90 let let pan Bořivoj Prajer, jáhen. Prosíme o modlitbu za zemřelého. R.I.P.

 

Od roku 1990 působil svou službou v katedrále, dále ve farnostech Hluboká nad Vltavou, Zahájí, Sedlec, Kostelec a Purkarec.

Mši svatou za zemřelého budeme slavit v sobotu 23. listopadu 2019 v 10 hodin v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích.

Po pohřebních obřadech bude převezen k uložení do hrobu
na hřbitově svaté Otýlie v Českých Budějovicích.

Děkujeme za modlitbu.

manželka Věra, syn Tomáš, dcera Kateřina s rodinou a ostatní příbuzní, knězi a jáhni českobudějovické diecéze

Autobus pro smuteční hosty bude přistaven u katedrály.