Mons. Pavel Posád slaví 70. narozeniny

28.06.2023 Petr SAMEC

 

Mons. Mgr. Pavel Posád, pomocný biskup českobudějovický, oslavil 28. června 2023 své sedmdesáté narozeniny. Přejeme mu hojnost Božího požehnání a děkujeme za jeho službu církvi!

 

Životopis Mons. Pavla Posáda, pomocného biskupa českobudějovického

Narodil se 28. 6. 1953 v Budkově, okres Třebíč, a pokřtěn byl v kostele sv. Martina v Budkově 1. 7. téhož roku. Pochází ze sedmi sourozenců, nejstarší bratr zemřel ve věku dvou let. Rodiče pracovali v zemědělství. Po ukončení Základní školy v Budkově pokračoval ve studiu na gymnáziu v Moravských Budějovicích. Po maturitě v roce 1972 studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze, se sídlem v Litoměřicích. Absolutorium obdržel v roce 1977 a 26. 6. 1977 byl v Brně vysvěcen biskupem Josefem Vranou na kněze pro brněnskou diecézi.

Kněžskou službu vykonával po tři roky jako kaplan nejdříve v Pozořicích, potom v Brně – Židenicích a v Lomnici u Tišnova. Od roku 1980 působil jako farář v Ratíškovicích, okres Hodonín. Po dvou letech byl na žádost tehdejší státní správy přeložen do pohraniční farnosti Drnholec, okres Břeclav. V roce 1989 byl ustanoven duchovním správcem v Třešti. Po pádu komunistické totality se stal farářem u sv. Tomáše v Brně. Po třech letech byl jmenován spirituálem olomouckého Arcibiskupského kněžského semináře.

Diecézním biskupem v Litoměřicích byl jmenován 24. 12. 2003, biskupské svěcení přijal v litoměřické katedrále sv. Štěpána 28. 2. 2004. Papež Benedikt XVI. jej dne 26. 1. 2008 jmenoval světícím biskupem českobudějovickým a udělil mu titulární stolec ve Ptuji (Slovinsko). Intronizován byl 8. 3. 2008.

Dne 3. února 2012 byl Mons. Pavel Posád zvolen novým proboštem Katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích a do této funkce byl slavnostně instalován v neděli 19. února 2012 v klášterním kostele Obětování Panny Marie.

V ČBK je členem Komise pro kněžstvo a předsedou Rady pro pastoraci mládeže. Je také prezidentem Charity ČR. V českobudějovické diecézi má řadu dalších ustanovení.

Foto: Marie Košinová