Otec biskup požehnal zvonařskou dílnu

03.06.2020 Petr SAMEC

Mons. V. Kročil, biskup českobudějovický, slavnostně požehnal 29. května 2020 novou zvonařskou dílnu ZVONAŘSTVÍ MICHAL VOTRUBA v Myslkovicích nedaleko Soběslavi. Otec biskup udělil požehnání nejen dílně, ale také mistru zvonaři Michalu Votrubovi, jeho zvonařskému řemeslu i všem, kteří se podílejí na přípravě, odlévání a zavěšování zvonů.

V popředí zleva: Michal Votruba, Mons. Vlastimil Kročil a P. Jan Hamberger; Foto: Marie Hodinářová

Otec biskup kromě jiného řekl: „Dnešní den je pro mne zcela mimořádný, neboť se v naší českobudějovické diecézi zrodilo dílo, které se stává dobrou zprávou i pro mnoho farností nejenom naší diecéze, ale také i pro mnoho farností z okolních diecézí. Umění odlévat zvony je velkým Božím darem, za který jsem opravdu vděčný. Během druhé světové války bylo mnoho zvonů z našich kostelů rekvírováno pro potřeby zbrojního průmyslu a tyto zvony dodnes v našich chrámech chybějí. Díky nové zvonařské dílně dnes můžeme o mnoho snadněji a velmi zblízka sledovat, jak se nové zvony rodí a doprovázet svou modlitbou ty, kteří se podílejí na jejich tvorbě. Přeji všem, aby hlas nových zvonů stále více pozvedal naše duše k Bohu.“

Foto: Marie Hodinářová

Administrátor soběslavské farnosti P. Jan Hamberger považuje otevření zvonařské dílny za malý zázrak: Existence nové zvonařské dílny v Myslkovicích u Soběslavi, kde se rodí krásné funkční zvony, se mi jeví jako malý zázrak. Dílna pana Votruby vznikla totiž na „zelené louce“ bez zázemí starých, po generace předávaných zkušeností zvonařských mistrů konkrétní dílny. V dnešní době, kdy některá tradiční zvonařství zanikla, nebo již nové zvony neodlévají, lze vznik nové zvonařské dílny v naší diecézi bez nadsázky označit za naprosto mimořádný okamžik.“

Význam zvonařské dílny pro obec Myslkovice ocenil také starosta Gustav Fifka, který Michalu Votrubovi předal „Čestné uznání za přínos obci a šíření jejího dobrého jména“.

Otec biskup na závěr požehnal i zvláštní pamětní zvon právě v okamžiku nalití roztavené zvonoviny do formy.

Odlévání pamětního zvonu 29.5.2020; Foto: archiv Michala Votruby

Pamětní zvon má průměr 25 cm, hmotnost 10 kg a je ozdoben znakem Biskupství českobudějovického a nápisem: „ZVON ULIT KU PŘÍLEŽITOSTI POŽEHNÁNÍ ZVONAŘSKÉ DÍLNY ČESKOBUDĚJOVICKÝM BISKUPEM VLASTIMILEM KROČILEM 29.5.2020“. „Tento zvon bude natrvalo vystaven v dílně a podle staré zvonařské tradice bude vždy před zahájením odlévání dalšího zvonu jeho hlas svolávat mé pomocníky k peci,“ vysvětlil Michal Votruba.

Pamětní zvon z nápisem: „ZVON ULIT KU PŘÍLEŽITOSTI POŽEHNÁNÍ ZVONAŘSKÉ DÍLNY ČESKOBUDĚJOVICKÝM BISKUPEM VLASTIMILEM KROČILEM 29.5.2020“; Foto: Marie Hodinářová

Michal Votruba během své zhruba desetileté praxe ulil asi 200 zvonů, které můžete slyšet například z věže soběslavského kostela, z kostela v Ratajích či z hory Kleť a samozřejmě i z věže zámku v Myslkovicích. „Vybavuji si každý zvon, který jsem ulil: vím, kam byl určen, jak byl velký, jak zněl. A když náhodou jedu kolem toho místa, vždycky si vzpomenu,“ řekl Michal Votruba. Za své dosud nejprestižnější dílo považuje zvon „Mistr Jan“ pro Betlémskou kapli v Praze. Největší vztah má ale asi ke dvěma zvonům ve Věžné u Pelhřimova a také ke svému dosud největšímu zvonu v Loučimi u Domažlic (průměr 90 cm, 411 kg).

Text: Petr Samec